กะฉ่อนวาไรตี้ - kachon.com

กะฉ่อนวาไรตี้

เป็นบทเพลงในทำนองจังหวะสามช่าสนุกๆ บอกเล่าเรื่องราวถึงลูกหลานชาววัดอรุณและชาวฝั่งธนบุรี ว่าพวกเรามีความรักความศรัทธาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างไร บอกเล่าเรื่องราวของแรงศรัทธาที่ลูกหลานชาววัดอรุณและชาวฝั่งธนบุรีที่มีต่อพระองค์ท่าน พวกเราลูกหลาน ชาววัดอรุณและชาวฝั่งธนบุรีจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระมหาราชที่อยู่ในดวงใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านว่าทรงทุกข์ยากเพียงไร บอกเล่าเรื่องราวว่าพระองค์ท่านทรงทำเพื่อคนไทยมาตลอดชีวิตของพระองค์ท่าน พวกเราคนไทยทั้งประเทศควรที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน 

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 พี่น้องชาววัดอรุณและชาวฝั่งธนบุรีจะร่วมกันจัดงาน คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกและเป็นปีมหามงคลเพราะพระองค์ท่านประสูติในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2277 ซึ่งในปีนี้วันจัดงานของเรา ลูกหลานชาววัดอรุณและชาวฝั่งธนบุรี ได้จัดงานตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน จึงถือว่าเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่ง

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

อัลบั้มเพลง “ตำนานรบพระเจ้าตาก” ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอัลบั้มนี้มีบทเพลงที่เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านอยู่ถึง 4 เพลง บอกเล่าเรื่องราวถึงความทุกข์ยากของพระองค์ท่านเมื่อครั้งทรงกอบกู้เอกราชให้กับพวกเราชาวไทย

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

นับเป็นความสำเร็จของค่ายเพลงเล็กๆอย่างเรากะฉ่อนดอทคอม ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อการกุศล เป็นบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชในดวงใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน สำเร็จลงได้อย่างสวยงามโดยมิต้องมุ่งหวังผลประโยชน์ทาง การค้าแต่อย่างใด

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

 “อัลบั้มเพลง“ตำนานรบพระเจ้าตาก”ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอัลบั้มนี้จะมีบทเพลงที่เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านอยู่ถึง 4 เพลง บอกเล่าเรื่องราวถึงความทุกข์ยากของพระองค์ท่านเมื่อครั้งทรงกอบกู้เอกราชให้กับพวกเราชาวไทย

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

"อัลบั้มเพลง “ตำนานรบพระเจ้าตาก” ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ในอัลบั้มนี้มีบทเพลงที่เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านอยู่ถึง 4 เพลง บอกเล่าเรื่องราวถึงความทุกข์ยากของพระองค์ท่านเมื่อครั้งทรงกอบกู้เอกราช ให้กับพวกเราชาวไทย และยังเป็นบทเพลงเพื่อการกุศลโดยไม่หวังผลประโยชน์ทางการค้า

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เป็นบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านอย่างละเอียดว่า ระหว่างที่ พระองค์ท่านทรงกำลังกอบกู้เอกราชให้พวกเราชาวไทยนั้น พระองค์ท่านทรงลำบากตรากตรํา เหนื่อยยาก ทนทุกทรมานแสนสาหัสขนาดไหน กว่าที่ พระองค์ท่านจะสามารถทวงคืนผืนแผ่นดินไทยกลับมาจากพวกพม่ารามัญได้ เป็นบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ท่านทรงนำกำลัง ทหารผู้รักชาติเพียง 500 นาย ตีฝ่าแหวกวงล้อมของพวกพม่ารามัญออกม

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคน 2559 โดยมีจุดเริ่มต้นของงานที่วัดนาคกลางวรวิหารซึ่งมีศาลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานอยู่ จากนั้นได้เคลื่อนขบวนจักรยานกว่า 100 คัน มายังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเที่ยวชมโบราณฐานต่างๆของวัดอรุณซึ่งมี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี 

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เพลงตำนานรบพระเจ้าตาก เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงเรื่องราวการกอบกู้อิสรภาพของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระมหาราชที่อยู่ในดวงใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านอย่างละเอียดว่า ระหว่างที่พระองค์ท่านทรงกำลังกอบกู้เอกราชให้พวกเราชาวไทยนั้น พระองค์ท่านทรงลำบากตรากตรํา เหนื่อยยาก ทนทุกทรมานแสนสาหัสขนาดไหน

Read more