ข่าวงานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ประกาศความพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนสังคมไทย - kachon.com

งานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ประกาศความพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนสังคมไทย
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จัดงานสถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุม กานตรัตน์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรรวมใจสตรีไทยทั่วโลก สร้างศักยภาพให้เป็นพลังของสังคม พัฒนาประเทศให้น่าอยู่ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัยในสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครอง ช่วยเหลือและสงเคราะห์ทั้งด้านร่างกาย หนี้สิน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น โดยได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายงานให้กว้างขวาง ครอบคลุมปัญหารอบด้านอย่างเป็นระบบมากขึ้น

การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวสตรีทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยมีตัวแทนสตรีในภาคส่วนต่างๆมาร่วมงาน กว่า 700 คน กิจกรรมประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ของประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีเพื่อสังคม การมอบรางวัลแก่สตรีไทยที่มีผลงานดีเด่น การแสดงบนเวที การจัดแสดงแฟชั่นผ้าไทย ในการเดินแบบชุดวีไอพี

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากสมาพันธ์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2562 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆตามพันธกิจที่วางไว้ 6 ด้าน คือ การลดความรุนแรงในครอบครัว การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การสร้างชุมชนสุขภาพดี อนุรักษ์คูคลองและรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยและชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยดูแลทุกกลุ่มวัยในสังคม ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุรวมถึง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จนถึงปัจจุบันสามารถรวบรวมกลุ่มสตรีใน 76 จังหวัดและ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสตรีไทยในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดการรวมตัวของสตรีไทยจากทั่วทุกมุมโลกในการทำงานจิตอาสาเพื่อให้กลุ่มคนเปราะบางได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

“การจัดงานครั้งนี้ บ่งบอกถึงพลังสตรี ทุกคนมีจิตอาสาทำความดี โดยไม่มีสิ่งตอบแทน จึงต้องขอขอบคุณทุกเครือข่ายที่เข้ามาช่วยกันทำงาน ซึ่งขณะนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือในการแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะมีการจัด 2 กิจกรรมแรกเพื่อขับเคลื่อนสมาพันธ์ฯ โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดงาน มิวสิค เฟสติวัล เทศกาลดนตรีทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 1-2 เมษายน และ 7-8-9 เมษายน ศกนี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้รับพระสมัญญา วิศิษฐ์ศิลปิน และกิจกรรมที่ 2 คือ การจัดงานลีลาศ 3000 คู่ ลงกินเนสบุ๊ค เพื่อสร้างชื่อเสียงในด้านการลีลาศของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยคาดว่ากิจกรรมนี้จะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์สตรีทำความดีฯได้ที่เพจ เฟซบุ๊กของ สมาพันธ์ฯ www.fwdt.org หรือติดต่อสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ที่ 341/65 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210

“สตรีไทยมีความสามารถหลายด้าน สามารถช่วยเหลือสังคมได้ ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนผู้หญิงเราที่อยู่เบื้องหลังในข่วงที่ผ่านมา ให้ออกมารวมพลังผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งด้านสุขภาพร่างกายปัญหาหนี้สิน การถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนการดูแลที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย

ในงานครั้งนี้ยังมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง เดินแบบชุดวีไอพี สวมใส่ชุดจากแบรนด์ศรีคำ(SriKham) ศูนย์ส่งเสริมแฟชั่นผ้าไทยสี่ภาค และคลุมไหล่ ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนสวยงาม จาก ร้านชาณาไหมไทย รวมทั้งแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ผ้าลายขอ จากสภาสตรีนวัตวิถีสมุทรปราการ ออกแบบโดย ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย / ผ้าไหมโบราณ มาริต้า ซิ้ล Maritasilk ตัดโดยบริษัท SGSUIT THAILAND

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน

.......

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)