กะฉ่อนวาไรตี้ - kachon.com

กะฉ่อนวาไรตี้

พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม อดีตข้าราชการทหาร ตำแหน่งเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย(วปอ.)ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมามากมายในชีวิต ทำให้ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 พระวิมลธรรมมหาเถร รองสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายมัลวัตตะ นิกายสยามอุบาลีวงศ์ ประเทศศรีลังกา เป็นประธานพร้อมคณะสงฆ์ศรีลังกา 4 รูป อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก วัดพระเขี้ยวแก้วมาพำนักยังประเทศไทย ณ วัดอินทรวิหาร

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

นายคริส พรเพ็ชรรัตน์ อุปนายกสมาคมนักข่าวฯ และ นาวาอากาศโท(ญ)ศิริวรรณ์ พรเพ็ชรรัตน์ ได้จัดสร้างองค์ท้าวมหาทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณมหาราช ประดิษฐาน ณ วัดเขาแสงสว่างเจริญธรรม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง หนึ่งในโรงพยาบาลระดับพรีเมี่ยม มุ่งมั่นยกศักยภาพสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ที่แม่นยำ รักษาด้วยวิทยาการการบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เตรียมความพร้อม การจัดโครงการลีลาศลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด ระหว่างกองทัพภาคที่ ๑ กับสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ประธานโดย ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง 

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงาน 20 Years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงาน

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

 "นายสิทธิชัย ภูทิพย์" นายกสมาคมชาวศรีสะเกษ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เข้ากราบขอพร พระวัชรญาณมุนี วิ.(พระอาจารย์เทียนชัย)

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกียรติประธานเปิดโครงการต้นกล้าสยามมหาชนก ปลูกจิตสำนึกเพื่อเยาวชน สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากอดีต - ปัจจุบัน

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

ไซมิส แอสเสท เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ อาโป-ณัฐวิญญ์ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาในคอนเซ็ปต์ "THE SUSTAINOVATIVE LIVING" 

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีบทบาทในการประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

Read more