กะฉ่อนวาไรตี้ - kachon.com

กะฉ่อนวาไรตี้

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2564 ที่ บริษัท พรหมชีวา จำกัด สาขาใหญ่ อ.บางเลน จ.นครปฐม คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานบริหารและประธานที่ปรึกษา บริษัทพรหมชีวาจำกัด คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ประธานกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท โซลาตรอน จำกัด มหาชน ผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยเพื่อการประหยัดพลังงาน

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 10.20 น. แทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก คุณเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อนำเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

รวิชญ์ เทิดวงส์ Ravit Pip ศิลปินนักแสดงมากความสามารถ ถูกแรงผลักดัน ผลักคืนสู่บทบาท จิตรกรกลับสู่งานเส้นสายลายศิลป์อีกครั้ง หลังจากห่างหายจากบทบาทนี้ไปนานกว่า 20 ปี จัดนิทรรศการโชว์เดี่ยว เกือบ 50 ชิ้นงาน งานศิลปะ Collection ที่4 Acrylic canvas ในชื่องานว่า "แรงผลักดัน impetus"

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

“พรรคสหประชารัฐ” พรรคการเมืองน้องใหม่ แต่ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์มากมาย พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พื้นฐานของประเทศไทยให้สู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ด้วยนโยบายเข้าถึงประชาชนที่ทำได้จริง จับต้องได้ เกิดความยั่งยืน มั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผ่านมา สกสว. สนับสนุนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยทำหน้าที่ในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนจัดสรรทุนงบประมาณการวิจัยกระจายไปสู่หน่วยบริหา

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

วันที่ 24 มิ.ย.2564 เวลา 13.30 น. ที่ สภาเกษตรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานบริหารและประธานที่ปรึกษา บริษัท พรหมชีวา จำกัด คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ประธานกรรมการ บริษัทฯ พร้อมด้วย คุณวิชาญ ทองดอนโต เลขาสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และภรรยา เดินทางเข้าพบ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

เมื่อวันนี้ 18 มิ.ย.2564 เวลา 10.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 126 บ้านคลองบางเลน หมู่12 อ.บางเลน จ.นครปฐม คุณสุขุม และ คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ผู้บริหารบริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ประกอบกรรมพิธีเปิดอาคารที่ตั้ง บริษัท พรหมชีวา จำกัด

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

มีคำถามที่ย้อนแย้งเกิดขึ้นว่า เหตุใดประเทศที่มีความมั่นคงด้านสาธารณสุข และมีฐานะทางเศรษฐกิจร่ำรวย จึงมีจำนวนผู้เสียชีวิตและติดเชื้อโควิดในสัดส่วนที่สูงกว่า ประเทศที่ยากจนและมีความเปราะบางทางด้านสาธารณสุขเสียอีก

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

คุณเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นแขกพิเศษ ในการร่วมฉลองเปิดร้าน “โอลาลา” ณ ร้านโอลาลา (Olala) ชั่น 2 โรงพยาบาล เมดพาร์ค (MedPark Hospital)

Read more

กะฉ่อนวาไรตี้

โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม ผู้ให้น้อยกว่าผู้รับ คนรวยก็รวยเสียดฟ้าคนจนก็จนเรี่ยดิน ทำให้เกิดช่องว่างในสังคมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ทำเกษตรกรรม ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปาก เป็นหนี้สินคราวลูกคราวหลานสืบต่อไป

Read more