ข่าวบริการทุกระดับ รับรองประทับใจทุกๆท่าน จากใจจริงของพี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ในยุคของผู้กำกับการชื่อ พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล และประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ชื่อวันชัย ลาภวิไลพงศ์(มีคลิป) - kachon.com

บริการทุกระดับ รับรองประทับใจทุกๆท่าน จากใจจริงของพี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ในยุคของผู้กำกับการชื่อ พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล และประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ชื่อวันชัย ลาภวิไลพงศ์(มีคลิป)
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

บริการทุกระดับ รับรองประทับใจทุกๆท่าน จากใจจริงของพี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ในยุคของผู้กำกับการชื่อ พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล และประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ชื่อวันชัย ลาภวิไลพงศ์(มีคลิป)

สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2471 เดิมชื่อสถานีตำรวจวัดหงส์ ตั้งอยู่ริมคลองวัดหงส์(ที่สร้างแฟลตในปัจจุบัน) เป็นอาคารไม้สองชั้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่" เมื่อปีพุทธศักราช 2485 นับถึงปัจจุบันสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่มีอายุยาวนานถึง 89 ปี มีหัวหน้าสถานนีตำรวจมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึง 58 นาย ซึ่งถือว่าเป็นสถานีตำรวจในพื้นที่นครบาลที่มีอายุเก่าแก่สถานีหนึ่ง

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

ในยุคของ ท่านผู้กำกับการ จารุภัช ทองโกมล และนายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ มาดํารงตําแหน่ง ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ถือเป็นยุคที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ มีการพัฒนาในด้านบริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ในทุกๆด้าน มีการอำนวยความสดวกในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ อาทิเช่น น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์ และยังมีบริการให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ขาดความรู้ โดยใช้บุคคลากรผู้ทรงความรู้ด้านกฎหมายระดับรองผู้กำกับการโดยท่าน พ.ต.ท.วิศิษฏ์ สุวรรณ์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ เป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

ในด้านบริการรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนอกสถานที่ตั้งของสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ท่านผู้กำกับการ จารุภัช ทองโกมล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และคุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ได้ร่วมกับทาง วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดหลวงชั้นพิเศษที่อยูในพื้นที่การดูแลของ สน.บางกอกใหญ่ จัดให้มีโครงการดีๆเพื่อดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลายๆโครงการเช่น "โครงการจิตอาสามัคคุเทศก์" เพื่ออบรมท่านผู้มีจิตอาสาให้มาเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโบราณสถานภายใน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเยี่ยมชมโบราณสถานภายใน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีโบราณสถานภายในวัดมากมาย มีอายุการสร้างวัดเก่าแก่ยาวนานย้อนกลับไป ถึงยุคกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้กำกับการ จารุภัช ทองโกมล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และคุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ยังได้เข้าร่วมโครงการดีๆของทางภาครัฐมากมายเช่น โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ฐานทัพเรือกรุงเทพเช่น "โครงการชุมชนเชื่อมสัมพัน์ ประชาคมข่าว" สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยนางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เช่น "โครงการช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม" "โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัย และยาเสพติดในชุมชน" "โครงการตัดผมให้น้อง-ซอยผมให้ชุมชนด้วยหัวใจ กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่" " โครงการบริการวิชาการและจิตอาสา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี"

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

และท่านผู้กำกับการ จารุภัช ทองโกมล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และคุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่จัดให้มีกิจกรรดีเพื่อกระชับสัมพันธภาพที่ดีกับภาคเอกชนและพี่น้องตามชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางกอกใหญ่อีกหลายสิบโครงการเช่น "โครงการฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ตำรวจและประชาชน" และโครงการเพื่อการกุศลอีกมากมายเช่น "โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทางภาคอีสานโดยพี่น้องข้าราชการตำรวจและ กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่"

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

และยังมีการพัฒนาความเจริญในด้านตัวอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ด้วยการทาสีตัวอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ใหม่หมดทั้งหลัง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการเลย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยการร่วมแรงร่วมใจของ คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ได้ร่วมกับทางสำนักข่าวกะฉ่อนดอทคอมและค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ และกลุ่มเพื่อนวิทย์วัดอรุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ทั้งหมด ซึ่งสำเร็จลุล่วงลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

และยังมีโครงการที่จะทำการพัฒนาตัวอาคารแฟลตที่พักของพี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ที่เก่าชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ให้กลับมาดูใหม่สดใสน่าพักน่าอาศัย ด้วยการทาสีแฟลตที่พักของพี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ใหม่ทั้งหมด 2 อาคาร เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ในการดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ด้วยความคิดริเริ่มโครงการดีๆแบบนี้โดยท่าน พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล ซึ่งท่านเป็นนายตำรวจไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างแท้จริง เพื่อดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการอีกเช่นเดิม

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

โดยได้รับการขานรับสนองนโยบายดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรโดยองค์รวมแบบนี้จาก คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ คุณจำเริญ นาคะเลิศกวี รองประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ คุณจักรพันธ์ ธัญญสิริ รองประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ และคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา สน.บางกอกใหญ่ โดยได้มีการประชุมหารือในส่วนของคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ เรื่องการหาทุนมาดำเนินการตามโครงการทาสีแฟลตที่พักของพี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ของท่าน พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

โดยได้ข้อสรุปว่าจะจัดให้มี "การแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ กรุงเทพ-กาญจนบุรี ขึ้นในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 และจะจัดให้มี "การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่" ขึ้นในราวเดือนมีนาคม 2561 เพื่อหาทุนมาสนับสนุนโครงการทาสีแฟลตที่พักของพี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พี่น้องข้าราชการตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ในการดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักข่าวกะฉ่อนดอทคอมและค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ และกลุ่มเพื่อนวิทย์วัดอรุณ ในการช่วยหาผู้ร่วมสนับสนุนโครงการและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้ทั้งสองโครงการ

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2471เดิมชื่อสถานีตำรวจวัดหงส์ ตั้งอยู่ริมคลองวัดหงส์(ที่สร้างแฟลตปัจจุบัน) เป็นอาคารไม้สองชั้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่" เมื่อปีพุทธศักราช 2485 เป็นสถานีตำรวจเล็กๆมีนายตำรวจระดับสารวัตรเป็นผู้บังคับบัญชาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2505 จึงได้ยกฐานะโดยมีนายตำรวจระดับสารวัตรใหญ่เป็น ผู้บังคับบัญชา ในปีพุทธศักราช 2537 ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าสถานีจากระดับสารวัตรใหญ่ เป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

และในพุทธศักราช 2541ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าสถานีจากรองผู้กำกับการมาเป็นผู้กำกับการในปีพุทธศักราช 2519 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารสถานีตำรวจใหม่ เป็นตึก 3 ชั้น หน้าที่ตั้งสถานีตำรวจเดิม ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุและได้เปิดทำการในวันที่ 13 ตุลาคม 2519 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่พักอาศัยให้ข้าราชการตำรวจเป็นแฟลต 5 ชั้นจำนวน 2 หลังรวม 70 ห้อง แทนบ้านพักเดิมทีมีสภาพทรุดโทรมคับแคบไม่พออยู่ ได้เปิดให้ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่เข้าพักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

สถานที่ตั้งสถานีสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน
สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทร.02-466-6691,02-466-6696 โทรสาร 02-472-1110

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าสถานี
1 ร.ต.ท.เหลือ ชั้นสุวรรณ ปีพุทธศักราช 2471-2475
2 ร.ต.ท.น้อย ปานิกบุตร ปีพุทธศักราช 2475-2477
3 ร.ต.ท.ล้อม ปีพุทธศักราช 2477-2481
4 ร.ต.ท.ทวี ปีพุทธศักราช 2481-2482
5 ร.ต.ท.เจริญ ปีพุทธศักราช 2482-2483
6 ร.ต.อ.จินดา โมมลสุด ปีพุทธศักราช 2483-2484
7 ร.ต.อ.สติ มาลัยพันธ์ ปีพุทธศักราช 2484-2491
8 ร.ต.อ.ถาวร เทวาหุดี ปีพุทธศักราช 2491-2493

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

9 พ.ต.ต.ศิริชัย กระจ่างวงศ์ ปีพุทธศักราช 2493-2496
10 ร.ต.อ.เฉลิม อินทรามะระ ปีพุทธศักราช 2496-2496
11 ร.ต.อ.สุวิทย์ เอกศิลป์ ปีพุทธศักราช 2496-2497
12 ร.ต.อ.กุศล นาคศรีชุม ปีพุทธศักราช 2497-2499
13 ร.ต.อ.ประจวบ คำมณี ปีพุทธศักราช 2499-2500
14.ร.ต.อ.อัมพร ผาสุข ปีพุทธศักราช 2500-2500
15 ร.ต.อ.อดุลย์ วัฒนโชติ ปีพุทธศักราช 2500-2501
16 ร.ต.อ.สวัสดิ อิ่งอร่าม ปีพุทธศักราช 2501-2501
17 ร.ต.อ.สนั่น วงศ์เกต ปีพุทธศักราช 2501-2505

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าสถานีจากสารวัตรเป็นสารวัตรใหญ่
18 พ.ต.ต.กำปั่น สายทองคำ ปีพุทธศักราช 2505-2508
19 พ.ต.ต.รณชัย สันตยานนท์ ปีพุทธศักราช 2508-2510
20 พ.ต.ท.อดิศักดิ์ ไทยวัฒน์ ปีพุทธศักราช 2510-2513
21 พ.ต.ท.ประจวบ ประเสริฐประศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2513-2513
22 พ.ต.ท.พิสันท์ นรภูมิพิพัฒน์ ปีพุทธศักราช 2513-2513
23 พ.ต.ท.สืบสกุล ศรีประกาฬ ปีพุทธศักราช 2513-2515
24 พ.ต.ท.โกศล ศุภวงศ์ ปีพุทธศักราช 2515-2515
25 พ.ต.ท.สำรอง ปิยบุตร ปีพุทธศักราช 2515-2516
26 พ.ต.ท.สมัคร สงวนแก้ว ปีพุทธศักราช 2516-2517
27 พ.ต.ท.รังสิต ญาโณทัย ปีพุทธศักราช 2517-2518
28 พ.ต.ท.วัฒน์ ศรีดามา ปีพุทธศักราช 2518-2519
29 พ.ต.ท.วิวัฒน์ ปิยาภิมุข ปีพุทธศักราช 2519-2520
30 พ.ต.ท.ณรงค์ ดิษฐแย้ม ปีพุทธศักราช 2520-2521

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

31 พ.ต.ท.สุวัฒน์ ตันตระกูล ปีพุทธศักราช 2521-2522
32 พ.ต.ท.สมศักดิ์ จันทรา ปีพุทธศักราช 2522-2525
33 พ.ต.ท.สัมพันธ์ เกตกะโกมล ปีพุทธศักราช 2525-2526
34 พ.ต.ท.ชาติชาย พิมอุดม ปีพุทธศักราช 2526-2527
35 พ.ต.ท.สัมพันธ์ เกตกะโกมล ปีพุทธศักราช 2527-2529
36 พ.ต.ท.สุระ จิเจริญ ปีพุทธศักราช 2529-2531
37 พ.ต.ท.ดุษฎี ถิรพพันธ์ ปีพุทธศักราช 2531-2532
38 พ.ต.ท.ธงชัย สุขสนิท ปีพุทธศักราช 2532-2534
39 พ.ต.ท.ปราโมช ปทุมวงศ์ ปีพุทธศักราช 2534-2534
40 พ.ต.ท.อาจินต์ จารุวร ปีพุทธศักราช 2534-2535
41 พ.ต.ท.โชคชัย ดีประเสริฐวิทย์ ปีพุทธศักราช 2535-2535
42 พ.ต.ท.อภิรักษ์ หงษ์ทอง ปีพุทธศักราช 2535-2537

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าสถานีจากสารวัตรใหญ่เป็นรองผู้กำกับการ
43 พ.ต.ท.อนันต์ ลิมธงชัย ปีพุทธศักราช 2537-2538
44 พ.ต.ท.เพ็ชร์ลูก เสียงก้อง ปีพุทธศักราช 2538-2538
45 พ.ต.ท.ประพนธ์ แกลโกศล ปีพุทธศักราช 2538-2541

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าสถานีจากรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีเป็นผู้กำกับการ
46 พ.ต.อ.วิทยา บุญเฉลิม ปีพุทธศักราช 2541-2542
47 พ.ต.อ.จิตติ รอดบางยาง ปีพุทธศักราช 2542-2543
48 พ.ต.อ.ปิยะพล โมกขะวรรธนะ ปีพุทธศักราช 2543-2544
49 พ.ต.อ.ชาญ ชุณหะวงศ์ ปีพุทธศักราช 2544-2544
48 พ.ต.อ.สาโรช ธรรมชาติ ปีพุทธศักราช 2544-2546
49 พ.ต.อ.ทรงพร สารพานิช ปีพุทธศักราช 2546-2548
50 พ.ต.อ.สาทร สายสมบูรณ์ ปีพุทธศักราช 2548-2548

 

ชมภาพบรรยากาศของทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของทั้งหมด คลิ๊ก

51 พ.ต.อ.ชุมพนธ์ สุนทรเดช ปีพุทธศักราช 2548-2550
52 พ.ต.อ.เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข ปีพุทธศักราช 2550-2551
53 พ.ต.อ.พจน์ บุญมาภาคย์ ปีพุทธศักราช 2551-2553
54 พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ ผลวานิชย์ ปีพุทธศักราช 2553-2554
55 พ.ต.อ.อรรถวืทย์ สายสืบ ปีพุทธศักราช 2554-2555
56 พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา ปีพุทธศักราช 2555-2557
57 พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ ปีพุทธศักราช 2557-2559
58 พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล ปีพุทธศักราช 2559-ปัจจุบัน

สำนักข่าวกะฉ่อนดอทคอม  ชายนพ by กะฉ่อน  รายงาน

ลานอเนกประสงค์ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด คลิ๊ก
16 สิงหาวันครบรอบหนึ่งปี จากแหล่งเสื่อมโทรม คลิ๊ก
จากกองขยะที่ถูกทิ้งปล่อยปละละเลยจากผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ คลิ๊ก
พลตรี โกศล ชูใจ ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ คลิ๊ก
ใจร้ายเกินไปหรือไม่ ที่สั่งทุบ ศาลชุมชน สนามเปตอง สวนหย่อม ที่พวกเราร่วมใจกันสร้าง คลิ๊ก
เหมือนฟ้าผ่ากลางใจ “ชาวชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ” คลิ๊ก
พี่น้องประชาชนชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ ร่วมกันลงฉันทามติ คัดค้านเขตบางกอกใหญ่ คลิ๊ก
คำสั่งแสนอัปยศของเขตบางกอกใหญ่ ที่ไม่มีความเป็นธรรมแม้น้อยนิด คลิ๊ก

.....
ชมคลิปทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/1 คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/2 คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/3 คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/4 คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/5 คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/6 คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/7 คลิ๊ก
ชมภาพทั้งหมดของการสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด/8 คลิ๊ก