ข่าวต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ “ประกวดหนูน้อย เทพีสงกรานต์” - kachon.com

ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ “ประกวดหนูน้อย เทพีสงกรานต์”
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์อย่างคึกคัก สำหรับการ “ประกวดหนูน้อย เทพีสงกรานต์” ที่ร้าน START 8 ถนนวิภาวดีรังสิต โดยเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าประกวดกันคับคั่ง ซึ่งได้ผลการประกวดรุ่นต่างๆ ดังนี้คือ

รุ่นอายุ 2-6 ปี รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.ณิชภัทร สาระพุทธิ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. พัฒน์นรี เตชสิรินารี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2,ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ชนะเลิศขวัญใจมหาชน : ด.ญ.จิณณพัต บุญธรรม /รางวัลงามอย่างไทย : ด.ญ.ณัฐสาวณี ภูริสินสิทธิ์ / รางวัลชมเชย : ด.ญ. กรองขวัญ สาดแก้ว / ด.ญ. ปิ่นเกล้า ทองคำ / ด.ญ. กานต์สินี แตงอ่อน / ด. ช. สุวิจักษณ์ อึ้งแสงภากรณ์

รุ่นอายุ 7-12 ปี รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ. ปรียณภัทร พุ่มขจร / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเทพีมิตรภาพ : ด.ญ. สิริกาญจน์ อินทร / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน : ด.ญ. ทิพย์ประภา ปานพุ่ม / รางวัลงามอย่างไทย : ด.ญ. อนันญา ชีวันวีรคุปต์ / รางวัลชมเชย ด.ญ. พิชฌามญชุ์ ภัทรพิมพ์สุธี,ด.ญ. ภัทรพร สิงห์สุวรรณ์, ด.ญ. ขอบฟ้า ทองคำ, ด.ญ.ศศิน ดำสนิท,ด.ญ. กัญญาพัชร แตงอ่อน

รุ่นอายุ 13-20 ปี รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.ศิวพร รักธรรม / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: น.ส.จินดาพัช ถิระพัฒนกิจ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน :ด.ญ. จันทร์เพ็ญ เผ่าคนชม / รางวัลงามอย่างไทย รองชนะเลิศขวัญใจมหาชน : น. ส. ขฌามาส สนบ้านเกาะ / รางวัลชมเชย : ด.ญ. ภาสินี รินระทัย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน