ข่าวคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - kachon.com

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
-เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณพระปรางค์
-พิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ พระอุโบสถ

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ไก่ ทิพย์จักร by กะฉ่อน บรรณาธิการข่าวพระเครื่องและศาสนา รายงาน