ข่าวพระเดชพระคุณพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ถวายการต้อนรับ เจ้าหญิงเลอา แห่งประเทศเบลเยียม (H.R.H.Princess Lea of Belgium) อย่างอบอุ่น - kachon.com

พระเดชพระคุณพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ถวายการต้อนรับ เจ้าหญิงเลอา แห่งประเทศเบลเยียม (H.R.H.Princess Lea of Belgium) อย่างอบอุ่น
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

พระเดชพระคุณพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ถวายการต้อนรับ เจ้าหญิงเลอา แห่งประเทศเบลเยียม (H.R.H.Princess Lea of Belgium) อย่างอบอุ่น

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหญิงเลอา แห่งประเทศเบลเยียม (H.R.H.Princess Lea of Belgium) เสด็จมาเยือนประเทศไทยโดยการกราบทูลเชิญของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจร่วมกับสถานทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และได้มีการจัดกำหนดการเสด็จเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามเป็นการส่วนพระองค์

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม พระเถรานุเถระ เลขานุการวัดวัดอรุณราชวราราม ท่านพระมหาชุมพร นิติสาโร พระภิกษุสามเณรภายในพระอาราม และประชาชนได้ถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ พระเดชพระคุณพระเทพเมธีได้มอบหมายให้ พระมหา ดร.สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต และพระมหา ดร.ยงยุทธ ธีรธมฺโม พร้อมคณะ อธิบายประวัติความมา และจุดสำคัญๆ ต่างๆ ของวัด พร้อมฉายพระรูปร่วมกับเจ้าหญิงและคณะด้วย

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พระองค์มีความสนพระทัยในวัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้ตรัสชมว่า "วัดอรุณนั้้นมีความงดงามมาก เป็นที่ประทับพระทัยเป็นอย่างยิ่ง" และพระองค์ยังได้แสดงความขอบพระทัยในการถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ การเสด็จเยือนวัดอรุณราชวรารามของเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของพระองค์ และถือว่าเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศท่านแรกที่มาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามภายใต้การบริหารและปกครองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพเมธี เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม รูปปัจจุบัน

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจาก สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ไก่ ทิพย์จักร by กะฉ่อน บรรณาธิการข่าวพระเครื่องและศาสนา รายงาน