ข่าวอิ๋งอิ๋ง พิธีกรคนดัง ผู้มุ่งมั่นผลิตรายการดีๆเพื่อสังคม นำเสนอความรู้และสาระ ผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ทางข่อง NBT - kachon.com

อิ๋งอิ๋ง พิธีกรคนดัง ผู้มุ่งมั่นผลิตรายการดีๆเพื่อสังคม นำเสนอความรู้และสาระ ผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ทางข่อง NBT
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

อิ๋งอิ๋ง พิธีกรคนดัง ผู้มุ่งมั่นผลิตรายการดีๆเพื่อสังคม นำเสนอความรู้และสาระ ผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ทางข่อง NBT

อิ๋งอิ๋ง ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ พิธีกรคนดังและใจบุญ ผู้ผลิตรายการเพื่อสังคมเสนอความรู้และสาระดีๆเพื่อสังคมผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน โดยมีจุดประสงค์นำเสนอมุมมองดีๆที่จะทำให้เกิดความรักความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันในสังคม และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งเชื่อว่าการร่วมกันนำเสนอสาระความสุขความดีๆนั้นย่อมเป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการยกระดับจิตใจของคนในสังคมกระตุ้นให้อยากทำความดี อยากเข้าวัดทำบุญ รวมทั้งรู้จักการออม ความพอเพียงพร้อมๆกับความคิดสร้างสรรค์ความคู่กันไป โดยนำเสนอความรู้ทางการแพทย์ โดยคณะแพทย์จากวชิรพยาบาล ซึ่งให้ความรู้ในการดูแลรักษาตัวเองก่อนจะเกิดโรคและนำเสนอเทคนิกทางการแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งในปัจจุบันไม่ด้อยไปกว่าโรงพยาบาลเอกชนเลย นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวความมีน้ำใจเมตตาของหลวงพ่อพบโชค ติสสวังโส วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย และกิจกรรมดีๆที่สนับสนุนความคิดของคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจ กับธนาคารออมสิน เรื่องราวสาระดีๆเช่นนี้สามารถติดตามได้จาก รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทางช่อง NBT ทุกวันศุกร์เวลา 22.00-22.30 น.

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ไก่ ทิพย์จักร by กะฉ่อน รายงาน