ข่าวร่วมไว้อาลัย “สมยศ ขันธ์พานิช”ศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต - kachon.com

ร่วมไว้อาลัย “สมยศ ขันธ์พานิช”ศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

พล.ร.อ.พัฒนะ อินทรบุญ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต และ เจนกิจ นัดไธสง พร้อมด้วย พงศ์พัฒน์ ทองสิริประภา ผู้แทนคณะศิษย์ฯ ร่วมไว้อาลัยและมอบเงินให้ “นราวดี ขันธ์พานิช”(บุตรสาว) นายสมยศ ขันธ์พานิช ผู้วายชนม์ เพื่อใช้บำเพ็ญกุศลต่อไป โดยกำหนดพระราชทานเพลิง ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดโสมนัส กทม.

สำหรับนายสมยศ ขันธ์พานิช เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต เป็นบุคคลตัวอย่าง ในด้านของการเป็นพุทธศาสนิกชน นอกจากจะปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังมีจิตอันเป็นกุศลในการทำนุบำรุงพระศาสนา ด้วยการเสียสละเวลาช่วยเหลืองานหลวงพ่อจันทร์ จันทโชโต ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ ด้านเอกสารต่างๆ และช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์ดีแก่คณะศิษยานุศิษย์ฯ กระทั่งวาระสุดท้ายเริ่มล้มป่วยด้วยความชราภาพ แต่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูก ๆ หลาน ๆ เป็นอย่างดี ทำให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขในบั้นปลายของชีวิตและได้จากไปอย่างสงบ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งผู้วายชนม์ได้ทำไว้ ขอจงให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชายนพ by กะฉ่อน  รายงาน