ข่าวความสัมพันธ์กันระหว่างราชวงศ์ภูฏาน และวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร - kachon.com

ความสัมพันธ์กันระหว่างราชวงศ์ภูฏาน และวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ความสัมพันธ์กันระหว่างราชวงศ์ภูฏาน และวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันนี้ ๘/๗/๖๑ พระเดชพระคุณพระเทพเมธี ได้รับการ์ดอวยพรจากประเทศภูฏานแปลได้ว่า “ถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาส, ขออำนวยอวยพรให้ปีจอนี้ จงเต็มไปด้วยศุภมงคลและความสุข”

ขอถวายพระพร
จากภาพพระเดชพระคุณได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พร้อมด้วยพระธิดา และรินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน ที่มีพระชันษา ๓ ขวบ ซึ่งสามารถระลึกชาติได้ พร้อมเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท - พุทธตันตรยาน ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ขอขอบคุณเพจ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพแหล่ง ที่มาของภาพ-ข่าว)

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน