ข่าวMV เพลงอาลัยกรุงศรี(พระเจ้าตากสินมหาราชรําลึก) บทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จตากสินมหาราช บทเพลงเพื่อการกุศล บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ - kachon.com

MV เพลงอาลัยกรุงศรี(พระเจ้าตากสินมหาราชรําลึก) บทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จตากสินมหาราช บทเพลงเพื่อการกุศล บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

MV เพลงอาลัยกรุงศรี(พระเจ้าตากสินมหาราชรําลึก) บทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จตากสินมหาราช บทเพลงเพื่อการกุศล บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

ชุมชนชาววัดอรุณเป็นชุมชนเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนอยู่คู่กับกรุงธนบุรีมาตั้งแต่สมัยครั้งสร้างกรุง มีอายุของชุมชนยาวนานมากกว่า 250 ปี พี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณมีความรัก เคารพ ศรัทธา และมีความผูกพันกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริเวณชุมชนของชาววัดอรุณนั้นมีพื้นที่ติดกับพระราชวังเดิมติดกับวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นพระราชวังและวัดประจำรัชกาลของพระองค์ท่าน ตั้งแต่เล็กจนโตพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณมีโอกาสได้สัมผัสพื้นที่บริเวณพระราชวังเดิมและพื้นที่วัดอรุณราชวราราม ได้มีโอกาสรับรู้ เรียนรู้เรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้ง พี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณทุกคนมีความรักเคารพในพระองค์ท่านเหนือยิ่งชีวิต 

 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) สองบิ๊กบอสของหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม ผู้ร่วมกันสร้างตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จนเป็นที่รู้จักของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีใจเคารพรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ โดยร่วมกันสร้างพระรูปและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างภาพวาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ สร้างหนังสือสวดมนต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อแจกฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ อีกทั้งยังร่วมกันรังสรรค์บทเพลงเพื่อสรรเสิญ เพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน ในชื่ออัลบั้มเพลง ตำนานรบพระเจ้าตาก ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ โดยในหนึ่งบทเพลงในอัลบั้มเพลงนี้ ชื่อเพลงตากสินมหาราชชาตินักรบ ยังได้ร่วมกับพระเอกนักร้องลูกทุ่งผู้โด่งดัง รุ่ง สุริยา มาร่วมขับร้องเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านอีกด้วย 

และด้วยความรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านอย่างแรงกล้าของสองบิ๊กบอส หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) จึงได้ร่วมกันรังสรรค์บทเพลงเพื่อสรรเสิญ เพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้ให้ศิลปินครูเพลงประจำค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมของเรา เปี๊ยกข้าวปุ้น by กะฉ่อน แต่งบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จตากสินมหาราช ขึ้นใหม่อีก 4 เพลง คือ 1.เพลงพระเจ้าตากทุบหม้อข้าวตีเมืองจัน(พระเจ้าตากสินมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่) 2.เพลงอาลัยกรุงศรี(พระเจ้าตากสินมหาราชรําลึก) 3.เพลงวัดอรุณ(รําลึกพระเจ้าตากสินมหาราช) 4.เพลงกษัตริย์ผู้กล้านามว่าตากสิน (สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาวีรบุรุษไทย) ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีเรื่องราวความเป็นมาต่อเนื่องกัน ตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จตากสินมหาราชยกทัพตีเมืองจันทบุรี ไล่มาตีเมืองอยุธยาและล่องเรืออธิฐานจิตกลับมามาสร้างเมืองกรุงธนบุรีและบูรณะวัดอรุณราชวราราม และในเพลงวัดอรุณ(รําลึกพระเจ้าตากสินมหาราช) ยังได้ออกเป็นเวอร์ชั่นของวัดอรุณในชื่อเพลงว่าวัดอรุณราชวราราม พร้อมทั้งรีมิกซ์บทเพลงพระเจ้าตากที่เคยนำเสนอไปแล้วให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นอีก 4 เพลงคือ 1.ตำนานรบพระเจ้าตากสินมหาราช(ตำนานรบพระเจ้าตาก) 2.พระตากสินมหาราชชาตินักรบ(ตำนานรบพระเจ้าตาก) 3.ตำนานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ(ตำนานรบพระเจ้าตาก) 4.ดวงใจชาวธนบุรี พระตากสินมหาราช(ตำนานรบพระเจ้าตาก) 5.อุบัติเหตุแห่งรัก-พระบารมีพระเจ้าตากคุ้มครองชีวิต(ตำนานรบพระเจ้าตาก) ซึ่งรวมบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านในครั้งนี้รวมทั้งหมด 10 เพลง

 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ทีมงานหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมได้เรียนถาม คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) สองบิ๊กบอสของเราว่า พวกท่านคิดเห็นอย่างไร จึ่งได้คิดทำบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จตากสินมหาราช ขึ้นใหม่อีก 4 เพลงในครั้งนี้ ซึ่งได้รับคำตอบจากท่านทั้งสองว่า พวกเราเป็นลูกหลานของพระองค์ท่านโดยกำเหนิด พวกเรามีพื้นที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็ก พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เราจึ่งร่วมกันจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติถวายพระองค์ท่านปีละสองครั้ง โดยจะจัดในวันที่ 28 ธันวาคม และในช่วง 16-17 เมษายนของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งในการจัดงานในแต่ละครั้งเราได้มีการถ่ายภาพและถ่ายคลิปไว้อย่างละเอียด เพื่อเป็นการบันทึกภาพเหล่านั้นไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานของเราได้จดจำและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่พวกเราชาววัดอรุณในรุ่นนี้ได้ทำถวายเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน เพื่อให้พวกเขาในรุ่นต่อไปได้ดำเนินการต่อเพื่อเป็นประเพณีที่ดีงานต่อไป

ซึ่งบทเพลงใหม่ของเราในครั้งนี้ ในส่วนของการถ่าย MV เพลงนั้น เราได้ยกกองถ่ายเดินทางไปเก็บภาพที่จังหวัดอยุธายาส่วนหนึ่ง และได้ยกกองถ่ายเข้าไปเก็บภาพในวัดอรุณราชวรารามอีกส่วนหนึ่ง เพราะในเพลงที่สามบทเพลงชุดนี้ จะเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดอรุณราชวราราม และภาพอีกส่วนหนึ่งของ MV เพลงชุดนี้ จะเอามาจากการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ ที่พวกเราพี่น้องชาววัดอรุณและกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรีได้จัดขึ้น โดยมีพระเอกตลอดการอย่างอาแอ๊ด สมบัติ เมทะนี และพระเอกนักร้องลูกทุ่งผู้โด่งดัง รุ่ง สุริยา พร้อมทั้งคุณแตน ราตรี วิทวัส และท่านแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านที่เข้าร่วมในงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจัดถวายพระองค์ท่าน อาทิ ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล พลตรี โกศล ชูใจ พลตำรวจตรี ชาญ วิมลศรี พลเรือตรี ธัชพงษ์ บุษบง พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี พันตำรวจเอก จารุภัชร ทองโกมล คุณยายสมใจ ณ นคร คุณวิรัช คงคาเขต คุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร คุณมนูญ พุฒทอง คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์ คุณพงศธร สหมหมงคล(แก๊ป รามอินทรา) คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ร่วมอยู่ใน MV เพลงชุดนี้ด้วย

 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พวกเราทั้งสองมีความตั้งใจที่จะมอบบทเพลงใหม่ของเรา หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม ของเราทั้ง 4 เพลงนี้ในครั้งนี้เพื่อการกุศล มอบให้ไว้แก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีใจรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่าน ได้ไว้ใช้เปิดในงานพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ในทุกวันที่ 17 เมษายนซึ่งเป็นคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และวันที่ 28 ธันวาคมซึ่งเป็นวันปราบดาภิเษกของพระองค์ท่าน ที่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติถวายในพระองค์ท่าน จะได้มีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านได้ไว้ใช้เปิดในงานพิธีดังกล่าวครับ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) สองบิ๊กบอสของหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม กล่าวในที่สุด

ท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังบทเพลงดีๆของเราหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม
ได้ทางเว็บไซต์กะฉ่อนดอทคอมที่ กะฉ่อนมิวสิค(คลิ๊ก)
ทางยูทรูปที่ ช่องหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
เฟสบุ๊คที่ แฟนเพจศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชายนพ by กะฉ่อน  รายงาน

 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก