ข่าวสมาคมชาวศรีสะเกษ ประชุมใหญ่ เลือกนายกฯและกรรมการบริหาร - kachon.com

สมาคมชาวศรีสะเกษ ประชุมใหญ่ เลือกนายกฯและกรรมการบริหาร
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

สมาคมชาวศรีสะเกษ จัดประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อเลือกตั้งนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ทำหน้าที่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ซึ่งเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดย พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน อดีตนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ครั้งนี้ ซึ่งการประชุม จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60 ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น ที่ผ่านมา

สำหรับรายชื่อนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ และคณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งนายกสมาคมชาวศรีสะเกษในวาระนี้

ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวศรีสะเกษ ชุดใหม่ 11 ท่าน มีรายนามดังนี้ 1. ดร.อภิชา ระยับศรี 2. พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ วิฤทธิ์เตชะ 3. พ.อ. สาคร ทองอินทร์ 4. นายเอกพล พงษ์สุวรรณ 5. นายปัญญา จารุมาศ 6. นายชาญวิชญ์ เผ่าพงษ์ 7. นายสิทธิชัย ภู่ทิพย์ 8. นายสุรชัย ชินชัย 9. น.ส.เจนกิจ นัดไธสง 10. นายวีรพงษ์ วงแหวน 11. น.ส. ปาริชาติ อาจสำแดง

หลังเสร็จการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกฯ ได้ร่วมฉลองแสดงความยินดีกับ ดร.วิจารย์ฯ นายกสมาคมฯ คนใหม่ ทั้งนี้ท่านนายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณ พล.อ.วรพันธ์ฯ ดร.อภิชา ระยับศรี นายสิทธิชัย ภู่ทิพย์ ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้ชาวศรีสะเกษได้พบปะสังสรรค์ และการตอนรับอย่างอบอุ่น

 

สำนักข่าวกะฉ่อนดอทคอม  ชายนพ by กะฉ่อน  รายงาน