ประมวลภาพโครงการดีๆเพื่อบริการประชาชนโดย สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ - กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ชุมชนปรกอรุณ
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

ประมวลภาพโครงการดีๆเพื่อบริการประชาชนโดย สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ - กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ชุมชนปรกอรุณ

สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่โดย พันตำรวจเอก จารุภัช ทองโกมล ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา สน.บางกอกใหญ่ โดยนายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ นายจำเริญ นาคะเลิศกวี รองประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ...สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดย นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ...โรงเรียนรักเมืองไทยโดยคณะศิษย์จิตอาสา อาจารย์ประมวล เหลือนภา ...วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) จัดให้มีกิจกรรดีๆเพื่อบริการประชาชนถึง 2 กิจกรรม ที่ชุมชนปรกอรุณ

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

1."โครงการตัดผมให้น้อง ซอยผมให้ชุมชน ด้วยหัวใจ กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่" บริการตัดผมฟรีให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนปรกอรุณและชุมชนใกล้เคียง
2."โครงการบริการวิชาการและจิตอาสา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี" บริการซ่อมเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านฟรี บริการซ่อมเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกฟรี บริการซ่อมจักรยานฟรี

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

นับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางหน่วยงานภาครัฐโดย สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับภาคเอกชนโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) - โรงเรียนรักเมืองไทยโดยคณะศิษย์จิตอาสา - กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ จัดขึ้นเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างแท้จริง ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับบริการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้ฟรี ที่บริเวณชุมชนปรกอรุณ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. - ถึงเวลา 11.00 น.

สำนักข่าวกะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน รายงาน

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก

 

ชมภาพบรรยากาศของงานทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปของงานทั้งหมด คลิ๊ก