ข่าวพลตรี โกศล ชูใจ ร่วมกับ วิทย์ วัดอรุณ จัดบวงสรวง วันพระเจ้าตากสินมหาราช - kachon.com

พลตรี โกศล ชูใจ ร่วมกับ วิทย์ วัดอรุณ จัดบวงสรวง วันพระเจ้าตากสินมหาราช
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s


วันที่ 28 ธนวาคม 2559 ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครฯ

  พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานจัดงาน “ วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช โดยมี นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ หรือ วิทย์ วัดอรุณ พร้อมด้วยพี่น้องชาววัดอรุณ ได้จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกในพระองค์ท่าน ซึ่งลูกหลานชาววัดอรุณได้จัดงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการแจกทานใหญ่ โดยได้มีการแจกทานข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,200 ถุง แก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

   พระราชประวัติโดยสังเขป “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวีรบุรุษของชาติไทย ประสูติ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325  พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่า ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครงของขุนศึกก๊กต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับการขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน ” และในขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราชพระองค์ได้ทรงเพียรพยายามปราบปราม อริราชศัตรู กอบกู้เอกราชของชาติไทย ให้กลับคืนดำรง อิสรภาพสืบมาจนถึงทุกวันนี้

 

** โกสินธ์  จินาอ่อน / รายงาน