ข่าวอธิบดี สกร. ประธานเปิด "โครงการต้นกล้าสยามมหาชนก" ปลูกจิตสำนึกเพื่อเยาวชน สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากอดีต - ปัจจุบัน - kachon.com

อธิบดี สกร. ประธานเปิด "โครงการต้นกล้าสยามมหาชนก" ปลูกจิตสำนึกเพื่อเยาวชน สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากอดีต - ปัจจุบัน
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกียรติประธานเปิดโครงการต้นกล้าสยามมหาชนก ปลูกจิตสำนึกเพื่อเยาวชน สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากอดีต - ปัจจุบัน ณ ศูนย์เรียนรู้วังจันทรเกษม กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2567 โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ นายพัขร์ธนัท ทักษรัตน์นันท์ ประธานบริหารสยามมหาชนก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย พร้อมได้สัมผัสการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์  ทั้งนี้ผู้แทนเยาวชนจะได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม พร้อมช่วยสร้างการ เรียนรู้เอกลักษณ์ไทย ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะได้รับทั้งความรู้ พร้อมความสนุกสนานไปในคราวเดียวกัน ในโอกาสนี้จึงขอให้เด็กเยาวชนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีคุณค่าในครั้งนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการพัฒนาสังคมต่อไป

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน รายงาน