ข่าวหล่อ ปังตอ ฝากข่าวถึงเพื่อนๆร่วมชีวิต บางลำพู - หลังวังฯ 2499 ทำบุญอุทิศแผ่กุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับ ณ วัดตรีทศเทพ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567  - kachon.com

หล่อ ปังตอ ฝากข่าวถึงเพื่อนๆร่วมชีวิต บางลำพู - หลังวังฯ 2499 ทำบุญอุทิศแผ่กุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับ ณ วัดตรีทศเทพ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

หล่อ ปังตอ ฝากข่าวถึงเพื่อนๆร่วมชีวิต บางลำพู - หลังวังฯ 2499 ทำบุญอุทิศแผ่กุศลให้เพื่อนๆที่ล่วงลับ ณ วัดตรีทศเทพ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 

ชมรมเพื่อนร่วมชีวิต บางลำพู-หลังวังฯ 2499 ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่เพื่อนที่ล่วงลับ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดตรีทศเทพ

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

จึงขอเรียนเชิญญาติมิตรเพื่อเป็นเกียรติ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้

ขอบคุณครับ หล่อ ปังตอ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกคน

ครบรอบวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนๆ ที่ล่วงลับเหมือนเช่นเคยนะครับ วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 ที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร ที่เดิมเช่นเคยนะครับ ปีที่แล้วพวกเราก็เสียเพื่อนไปอีก 4 คน

1. นายฐิติพันธ์ ปั้นปรีชา (ศักดิ์ช่วง บางลำพู)

2. นายประเสริฐ ฐีเจริญ (เพิ่มศักดิ์ไฝ)

3. นายนิวัฒน์ อิทรวงศ์ (อี๊ด ดำเนินสะดวก)

4. นายเชาวลิต ชมบุญแย้ม (เบี้ยว โคลิเซี่ยม)

เพื่อนทั้ง 4 คนไปสบายแล้ว หมดทุกข์ทุกอย่างนอนหลับสบายไปตลอดกาล...แล้ว อยากจะให้เพื่อนๆ มาพบปะเจอหน้าพูดคุยกันบ้าง วันเวลามันเหลือน้อยลงทุกวัน โอกาส พบหน้ากันก็น้อยลง สภาพร่างกายก็ถดถอยลงทุกวัน ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ๆ ด้วยนะครับ

ส่วนเพื่อนบางคนมีความจำเป็นติดธุระมาไม่ได้ แต่อยากร่วมทำบุญด้วย สามารถ โอนเงินร่วมทำบุญได้นะครับ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 038 301 610 2 ชื่อบัญชี เดชัย กฤษดาวิเศกศักดิ์ (หล่อ) โอนแล้วช่วยส่งหลักฐานการโอนทางไลน์ หรือโทร. 081-935-4829 มาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ด้วยใจจริง

หล่อ ปังตอ

รายนามเพื่อนร่วมชีวิต บางลำพู - หลังวังฯ 2499 ที่ล่วงลับ

1. นายจำเริญ บุญยติษฐ์ (ปุ๊ ระเบิดขวด) 2. นายบัญชา ศรีสุกใส่ (แดง ไบเล่ย์) 3. วัลลา ณ สงขลา (แอ๊ว วัลภา) 4. นายวิระศักดิ์ แจ้งสว่าง (ดำ เอสโซ่) 5. นายสมเกียรติ กองแก้ว (จ๊อด เฮาดี) 6. นายกิตติ อัศวเศรณี (ปี๊ต เจริญพาสน์) 7. นายพิศาล อัครเศรณี (เปี๊ยก เจริญพาสน์) 8. นายกฤษฎา อัตถากรโกวิท (พจน์ เจริญพาสน์) 9. นายศิวดล ชวลิตเลิศปรีชา (ตุ๋ย ไทยรัฐ) 10. นายเวทย์ เกาไศษนันท์ (ตุ๋ย ระเบิดขวด)

11. นายสุชาติ เกิดเมฆ (เป๋ โปสเตอร์) 12. นายวันชัย เติมจิตอารีย์ (เลี้ยง) 13. นายแหลมสิงห์ สุขสิงห์ (แหลมสิงห์ ผู้คุม) 14. นายไตรรงค์ ศิริโวหาร (แดง ไตรรงค์) 15. นายสัมพันธ์ บุรุษหงษ์ (พันธ์ หลังวัง) 16. นายสมศักดิ์ บุรุษหงษ์ 17. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ธรรมวิมล 18. นายทินกร วรภัณฑ์พิสิทธิ์ (โหล แม้นศรี) 19. นายบุญยัง พรหมโชติ (ยัง ชมภู) 20. นายอำนวย วงศ์ธรรม (แดงผา เจริญพาสน์)

21. นายสัมพันธ์ เมฆสุวรรณ (หมูแพ่ว เจริญพาสน์) 22. นายประวิทย์ พัฒนสถาพร (หมู พรานนก) 23. นายเฉลิม แสงเดือน (เหลิม พรานนก) 24. นายอนันต์ แย้มเยื้อน (นันต์ ตาร์ก) 25. นายสมชาย แซ่บ่าง (ตึ๋งบาก) 26. นายวิชัย ตัณฒนุช (หมูเข ยมราช) 27. นายนาวา ท่องสายชล (แป๊ะตี๋ มหานาค) 28. นายชาญชัย สอิ้งทอง (แฉะ สุพรรณ) 29. นายประยุทธ แกลโกศล (ยุทธ ดำเนินสะดวก) 30. นายอานนท์ อาสนธรรม (กวยขาว)

31. นายพจน์ แสงมิตร (พจน์ รูปหล่อ) 32. นายสุรชัย จิตต์วิไล (ชัย รูปหล่อ) 33. นายศุภชัย ยุทธณรงค์ศิลป์ (แดงเพชร) 34. นายวาสิต ฐาปนะสุต (หน่อยขาว) 35. นายองอาจ พลางกูร (อง ข้างกล) 36. นายพิชิต ศรีโสธร (ชิต นักมวย) 37. นายดรุณ วงศ์สายัณห์ (ต้อง ช่างกล) 38. นายยิ่งยง พานิชผล (ใหญ่ ยิ่งยง) 39. นายสมบัติ จุ้ยมณี (จิ๊ดบัติ) 40. นายวินิจ ตุวยานนท์ (นิจ เพลล์ลี่ย์)

41. นายฑิฆัมภร สาริกบุตร (ป๋อง ผ่านฟ้า) 42. นายสุริยน โทนศิริ (จู๋ ไฟร์สตาร์) 43. นายวันชัย โรจน์แสงรัตน์ (หนุ่ม ชิงชัย) 44. นายสมพร ชมกลิน (สาย) 45. นายเวหล กาฟ์ดิษย์ (ปรือ ตรอกสาเก) 46. นายสันติ เจิมประไพ 47. นายนพทัต ฤทธิสรณ์ (หน่อย นพทัต) 48. นายปรีชา กรานแก้ว (เบิ้ม บางลำพู) 49. นายอิทธิพล ภานุมาศ (จิ่ม ทวิสส์) 50. นายสายันต์ เสาวภาค (ยันต์ เฉลิมเขตต์)

51. นายเทพ ทรัพย์ทับมา (อี๊ด เฉลิมเขตต์) 52. นายเกริกชัย ดีประชา (เกริก เฉลิมเขตต์) 53. นายพรชัย นรเศษฐ์กุล (ฝอย ไพศาล) 54. นายสมชาย สายทะโชติ (แดง นู) 55. นายสมาน พงษ์พันธ์ (หมาน ซังฮี้) 56. นายธวัชชัย ทองอินทร์ (ป่อง บางกระบือ) 57. นายสมมาตร แซ่ภู่ (เก๊าตี๋ น้องเก๊า) 58. นายสมชาติ ธาราทรัพย์ (เล็ก โพธิ์ดำ) 59. นายใจฝ่า แซลี้ (ฝ่า ตรอกหม้อ)60. นายนิพันธ์ สถาวรินทุ (เหยิน หมอเหล็ง)

61. นายอัครเดช มันตะลัมภะ (อ๊อดโรห์) 62. นายเกียรติ์ ชูรส (เกียรติ์ หมอเหล็ง) 63 นายดำริห์ จารุเสถียร (ป๊อก หมอเหล็ง) 64. นายอาชวะ อิ่มสมบูรณ์ (วะ ดินแดง) 65. นายศฤงคาร บุญลือ (นิค ตรอกโต๊ะ) 66. นายสันติ โลหิตเสถียร (ตาล สะพานควาย) 67. นายนิพนธ์ จันทวานิช (อ้วน สะพานควาย) 68. นายวิสูตร ตุงคะรัตน์ (สูตร เอลวิสส์) 69. นายชนะชัย เอี่ยมลาภโอบ (หมู หัวช้าง) 70. นายวิบูลย์ จ้อนเปีย (บูลย์ กิ่งเพชร)

71. นายเกษตร จะเกรง (เปี๊ยกซ่า มหานาค) 72. นายสงคราม ศิริโวหาร (เปี๊ยก ยูพีไอ) 73. นายสุรพล เกรียงไกรวัฒน์ (พลังพล) 74. นายอภิรัฐ สิทธิเทศานนท์ (ตูน ช่างกล) 75. นายอนันต์ อภิศิริรัตน์ (นันต์ เชียงกง) 76. นายมนัส ไตรพงษ์ (แดงอั้ง ผ่านฟ้า) 77. นายพละ ศรีพัลลพ (ระ แอลเอ) 78. นายภูมินทร์ เจียรวนนท์ (ลี เวอร์ซาเช่) 79. นายอนุพร บุญเกียรติ์ (นุ จ่าวาฬ) 80. นายอุทัย หมอพิมลพร

81. นายสกล สมปานพรหม (แป๋ ตรอกไก่แจ้) 82. นายสมศักดิ์ ปัทมวิภาค (ศักดิ์ ตรอกไก่แจ้) 83. นายประดิษฐ์ รัตนประสิทธิ์ (ดิษฐ์เตี๋ย) 84. นายวีระวัฒน์ ชลานุเคราะห์ (จุด บางลำพู) 85. นายสุขเกษม พชิระโสภณ (ใหญ่ วัดปทุม) 86. นายศิริวัฒน์ คงคาเขตร์ (ตึ๋ง เจริญพาสน์) 87. นายทิ คงคาเขตร์ (ทิ เจริญพาสน์) 88. นายบุญทัต เดชะไกศยะ (แป้น บุศยพรรณ) 89. นายพิทยา มธุระเวช (ยา ฝาแฝดคนน้อง) 90. นายเรวัตร์ สนธิขันต์ (ตุ๊ มอญฟรี)

91. นายถาลกยี แช่ถำ (เฟิ้น) 92. นายอาวุธ จ่างจำรัส (ตู่ วัดแคนางเลิ้ง) 93. นายไพศาล สิงหธรรม (แอ๊ด ศุลกากร) 94. นายกำพลเดช ธูสรานนท์ (เดช บางลำพู) 95. นายวิชัย บุญยสุรัตน์ (โก็บ บางลำพู) 96. นายทิวากร บำรุงรัฐ 97. นายสินชัย ลิมปกร (สินชัย ช่างนาค) 98. นายปรีชา วิบูลยศรินทร์ (ตึ๋ง เจริญผล) 99. ร.ต.สุวพงศ์ อังศุธร (แอ๊ดพงษ์ ช่างกล) 100. นายบัลลังค์ เกษสุวรรณ (อี๊ด ซูโม่)

101. นายนพดล บุญจันท์ (นพ) 102. นายขจรศักดิ์ บุญชลิตโต (แดงขี้หมา) 103 ม.ล.วิม วัชรีวงศ์ (ศูนย์พระเจ้าคุณนร) 104. กานต์ นันท์ดี (ตั้ว ศรีย่าน) 105. นายบรรเจิด กฤษณายุทธ (ปุ๊เจิต) 106. นายธนิต ภุมมะวัณ (อึ่ง) 107. นายสุวเตช ศีลแตนจันทร์ *108. นายฐิติพันธ์ ปั้นปรีชา (ศักดิ์ช่วง บางลำพู) *109. นายนิวัฒน์ อิทรวงศ์ (อี๊ด ดำเนินสะดวก) *110. นายประเสริฐ ฐีเจริญ (เพิ่มศักดิ์ ไฝ) *111. นายเชาวลิต ชมบุญแย้ม (เบี้ยว โคลิเซี่ยม)

ปรีชา รัตนประสิทธิ์
17 เมษายน 2567

.....

ความศักดิ์สิทธิ์ภายในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี และพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอรุณราชวราราม

งานพิธีมังคลาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี และพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื่องในวาระครบรอบ ๒๕๕ ปีกรุงธนบุรี และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีอายุวัฒนะมงคล ๘๐ ปี โดยประกอบพิธีภายในโบสถ์น้อย วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา 

ผมอาจารย์ไก่ ทิพยจักร ได้พาหมู่คณะเข้าร่วมพิธีมหามงคลอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ซึ่งจากบรรยากาศและการสัมผัสกับกระแสความศักดิ์สิทธิ์จากภายในงานครั้งนี้ พบว่าคณะศิษย์แต่ละคนต่างเล่าถึงความรู้สึกจากภาายในงานต่างๆกัน บางท่านเล่าว่า เมื่อเข้ามาสู่ปริมณฑลพิธีก็รู้สึกถึงพลังงานที่อัดแน่น เป็นเหล่าเทพเทวาที่มาประชุมกัน จนรู้สึกสั่นน้อยๆ และอาการต่างๆอีกมาก 

และอีกหลายท่านเล่าว่าขนลุก เกิดปีติ บางท่านรู้สึกถึงกระแสพลังงานจากเบื้องบนที่เชื่อมลงมาสู่ปริมณฑล อาการความสัมผัสทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนจำนวนมาก หนึ่งในงานวันนั้นผมเชิญอาจารย์อองตวนชาวฝรั่งเศษที่สนใจทางจิตศาสตร์ ท่านเล่าให้ฟังว่า ในขณะเริ่มพิธีในโบสถ์น้อย ท่านสัมผัสกระแสพลังงานดิ่งลงมาจากเบื้องบนเป็นพลังงานที่รุนแรงทรงพลังมากๆ ซึ่งทำให้เกิดอาการขนลุกสะท้านไปทั้งตัว

ส่วนตัวผมนั้นรู้สึกทางใจถึงเทพยดาที่ลงมาในงานและมาร่วมอนุโมทนา เป็นพลังงานที่แรงมาก ตั้งแต่ก่อนเริ่มพิธีจนจบพิธี ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จลงมาแน่นอนพร้อมทั้งเหล่าทหารกล้าและบรรพบุรุษต่างมาร่วมอนุโมทนาในงานครั้งนี้และร่วมปลุกเสกแผ่พลังแห่งความกล้าหาญ ชัยชนะลงสู่มงคลวัตถุเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี และพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผมถามในใจว่าวัตถุมงคลนี้จะดีด้านใด ก็ได้รับคำตอบว่าผู้ที่มีวัตถุมงคลรุ่นนี้จะไม่จน ไม่แพ้ จะมีพลังจิตพลังกายกล้าหาญ มีตบะอำนาจ ไม่หวั่นเกรงภยันอันตรายและไม่มีศัตรูหมู่มารภูติผีปีศาจใดๆมาทำร้ายมากล้ำกรายได้ จะเป็นผู้มีชัยชนะอยู่เหนืออุปสรรค อยู่เหนือความจน อยู่เหนือศัตรูคู่แข่งทั้งหลาย  และตลอดที่อยู่บนแผ่นดินไทยจะร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายดีมีกำไรเสมอไป 

นี่คือสิ่งที่ผมสื่อได้จากภายในวันงานและจากคำบอกเล่าประสบการณ์ของผู้ที่มาในวันนั้น จึงขอยืนยันด้วยความรู้สึกจากภายในตัวผมว่าวัตถุมงคลรุ่นมหาเศรษฐีที่จัดสร้างครั้งนี้ สมเด็จพ่อพระเจ้าตากสินมหาราชและทหารกล้าอีกทั้งบรรพบุรุษลงมาเสกประสิทธิด้วยพระองค์เองเป็นวัตถุมงคลที่เข้มขลังมาก ทรงพลังมาก มีอานุภาพมากเกินกว่าจะพรรณาได้ทั้งหมด ทั้งนี้ใครได้ไว้ถือเป็นบุญเป็นมหามงคลของชีวิตผู้นั้นโดยแท้

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบูชาได้ที่ ศาลาอรุณนราภิรมย์ วัดอรุณราชวราราม สอบถามประชาสัมพันธ์  พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871 หรือ คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร เบอร์ 083-846-3033 ไอดีไลน์ NOPPARUTNONG

ปล.กำหนดการแจกฟรี พระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.สำหรับบุคคลทั่วไป กำหนดให้มีการแจกฟรีเพียงครั้งเดียว ณ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 หลังเสร็จพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก
2.สำหรับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากทั่วประเทศ ที่สนใจจะขอรับเป็นสื่อกลางในสะพานบุญครั้งนี้ ติดต่อที่ พระครูพิสิฐสรวุฒิ เบอร์ 099-128-1871 ไอดีไลน์ 0991281871 หรือ คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร เบอร์ 083-846-3033 ไอดีไลน์ NOPPARUTNONG

ทิพยจักร
18 ธค 2566

วัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี        
วัตถุประสงค์   
1.เพื่อหารายได้เข้ากองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม จำนวน 1,000,000 บาท               
2.สร้างพระผงของขวัญแจกฟรีแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ จำนวน 50,000 เหรียญ                                                

รายการวัตถุมงคล เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี    

ลำดับที่ 1 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 3.5 เซนติเมตร    
1.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 22 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 75,000 บาท  
1.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,000 บาท   
1.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 400 บาท       
1.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 300 บาท    
1.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 200 บาท  

ลำดับที่ 2 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 2.5 เซนติเมตร    
2.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 10 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 38,000 บาท  
2.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
2.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 350 บาท       
2.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 250 บาท    
2.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 150 บาท   

ลำดับที่ 3  เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อผงพุทธคุณ 108     
3.1 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ จำนวนการสร้าง 300 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
3.2 ฝังตะกรุดเงิน 1 คู่ จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ บูชาเหรียญละ 600 บาท

ลำดับที่ 4 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน)  บูชาชุดละ 12,500 บาท   
(ชุดกรรมการ 1 ชุด ได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร  4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 แบบฝังตะกรุดทองคำ และแบบฝังตะกรุดเงิน) 

รายนามพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี
1.พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
3.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง นนทบุรี

4.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
5.พระครูภาวนาภัทรคุณ (ท่านพ่ออติโชติ) วัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา
6.พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม

7.พระครูประภาสธรรมทัต (หลวงพ่อป้อม) วัดหนองม่วง ราชบุรี
8.พระปลัดอำพล ฐิตปุญฺโญ (หลวงพ่ออ๊อด) วัดหูช้าง นนทบุรี 
9.พระครูสมุห์คำนวน ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวล) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
10.พ่อครูศิริพงษ์ ครุพันธ์กิจ (เกจิฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมที่มีความศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง)

รายนามคณะกรรมการการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี

ประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร) เลขาเจ้าคุณะภาค๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ประธานการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ)

ประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.พลเอก ดร.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
2.คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ (โต วัดอรุณ) ประธาน กต.ตร สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
3.คุณธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล (เสี่ยบุ้ง) เจ้าของร้านทองซิงแสงนภาโกลด์ (SSNP GOLD)

รองประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.คุณณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณยายสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ ณ นคร และสายสัมพันธ์

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลโท โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด
ท่านสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9
ท่านชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดชัยบาดาล
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
คุณณรงค์ วโรดมสถาน (ออด) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
คุณปริญญา แก้วตัน (ล้าน) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)

คณะกรรมการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระครูพิสิฐสรวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูพิสุทธิสรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูสมุห์ประครอง สุปติฏฺฐิโต วัดอรุณราชวราราม
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ วัดอรุณราชวราราม
พระมหากนกพล ธมฺมธีโร วัดอรุณราชวราราม
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท วัดอรุณราชวราราม
พระมหาไตรภพ ติสฺสนาโค วัดอรุณราชวราราม
พระมหาหัสดี จรณธมฺโม วัดอรุณราชวราราม 
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส

คุณฉัตรชัย ทองสวัสดิ์
คุณสมบัติ ทองสวัสดิ์ ประธานชุมชนปรกอรุณ
คุณวรวิทย์ โชคขจิตสัมพันธ์  ประธานชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ  
คุณสมโภชน์ สูงโพธิ์  ประธานชุมชนข้างโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน
คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร (แว่น วัดอรุณ)
คุณสมเกียรติ เสิศกาญจนาพร (หยอง วัดอรุณ)
คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ (แต๊บ วัดอรุณ)
คุณกฤษณะ เนาว์สถาน (นะ เมืองเพชร)
คุณกมล เล้าโสภาภิรมย์ (เตี้ย สวนทะเล)
คุณสรยุทธ์ จุลเจริญนนท์ (ป้อม punk berry)
คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์ (อาจารย์ฝนทิพย์)
คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ (ป๋าชู วัดเศวต)
คุณสุชาดา ปานนิวัฒน์ (เจ้แป้น วัดเศวต)
คุณวิโรจน์ หอมหวาน (ทนายโรจน์ เพชรบุรี)
คุณมนตรี วิไลสมสกุล (ติ๊ก จันทบุรี)
คุณชลัช ชมเจริญ (กุ้ง ท่าพระจันทร์)