ข่าววัดเกาะเกรียง จ.ปทุม จัดพิธีบวงสรวง “องค์ดำแสนสิริจันทรา” และ “แม่ย่ามณีจันทรา” พร้อมเปิดให้สาธุชนเข้ากราบสักการะขอพร - kachon.com

วัดเกาะเกรียง จ.ปทุม จัดพิธีบวงสรวง “องค์ดำแสนสิริจันทรา” และ “แม่ย่ามณีจันทรา” พร้อมเปิดให้สาธุชนเข้ากราบสักการะขอพร
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร.เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง จังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีบวงสรวง “องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราช” และ “แม่ย่ามณีจันทรามนตรามณีนฤมาสเทวี” โดยมี ทนายภูษณิศา ทับทิมทอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิงดวงมณี พานนาค ประธานต้นบุญ และ อาจารย์โชตณภร บวรมหาบุญบารมี เจ้าพิธีบวงสรวงสมโภชเปิดบาดาลและเบิกเนตรพุทธาภิเษก“องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราช” และ “แม่ย่ามณีจันทรามนตรามณีนฤมาสเทวี” พร้อมทั้งคณะเจ้าภาพสายมูธิดานาคานาคีพี่น้องลูกหลานพญานาคราชทุกตระกูล และ พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ คุณขนิษฐ์นุช บรรยงค์ ได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงสักการะขอพร ณ วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วานนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธี ทางวัดเตรียมเปิดให้สาธุชนได้เดินทางมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

ความเชื่อของเหล่าสายมูทั้งหลายผู้ใดได้มาสักการะบูชา “องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราช” และ “แม่ย่ามณีจันทรามนตรามณีนฤมาสเทวี” คู่บุญคู่บารมี ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วจะมีสติปัญญาเหนืออุปสรรค์และกิเลสทั้งปวง มีความแข็งแรงทั้งกายใจ และอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายใจ มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ บริบูรณ์ในชีวิต ทั้งด้านการงาน ด้านโชคลาภ และด้านความรัก

พระคาถาบูชาองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราช และแม่ย่ามณีจันทรามนตรามณีนฤมาสเทวี จุดธูป 14 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี องค์ดำแสนสิริจันทรา วิสุทธิเทวา แม่ย่ามณีจันทรามนตรามณีนฤมาส วิสุทธิเทวี ปูเชมิ ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี องค์ดำแสนสิริจันทรา วิสุทธิเทวา แม่ย่ามณีจันทรามนตรามณีนฤมาส วิสุทธิเทวี ปูเชมิ ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี องค์ดำแสนสิริจันทรา วิสุทธิเทวา แม่ย่ามณีจันทรามนตรามณีนฤมาส วิสุทธิเทวี ปูเชมิ เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิ โยนานาคะ ขันธะ ปะริตตัง

ท่านใดสนใจบูชา “ลูกแก้วประจำวันเกิด” สอบถามข้อมูลได้ที่ 085 120 5760

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน  รายงาน