ข่าวกรม สบส. นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดชลบุรี - kachon.com

กรม สบส. นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดชลบุรี
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วยบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด & สปา)

ทั้งนี้ คุณพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์และประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) ได้มอบหมายให้กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ คุณจินตนา ชูชาติ และ คุณปิยธิดา สุธาคำ เป็นผู้แทนสมาคมนักวิทยุฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานฯในครั้งนี้ด้วย

เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัล Thai World Class Spa Awards ณ ดิโอเอซิส สปา พัทยา และเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปาจังหวัดชลบุรี

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน