ข่าวนายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอาวุโส อำเภอด่านขุนทด นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกอบต.ตะเคียน นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีรับพระราชทานเทียนพรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โปรดเกล้าพระราชทานให้วัดหนองพังโพด - kachon.com

นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอาวุโส อำเภอด่านขุนทด นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกอบต.ตะเคียน นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีรับพระราชทานเทียนพรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โปรดเกล้าพระราชทานให้วัดหนองพังโพด
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น.ที่ผ่านมา ที่วัดหนองพังโพด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านหนองพังโพด ร่วมพิธีรับพระราชทานเทียนพรรษา โดยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าพระราชทาน เทียนพรรษาพระราชทานให้ วัดหนองพังโพด โดยการนี้ได้รับเกียรติจากนายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานฯ

นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาพระราชทาน แด่วัดหนองพังโพด ซึ่งเป็นวัดใน ตำบลตะเคียน ซึ่งยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณทั้งตนเองและผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลตะเคียน  รวมถึงประชาชนพสกนิกรอำเภอด่านขุนทดและจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ได้นำกล่าวถวายพระพร ดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยประชาชนพสกนิกร ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ด้านนายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอาวุโส อำเภอด่านขุนทด ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ถือเป็นมิ่งขวัญมงคลที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาต่อชาวบ้านในพื้นที่เล็กๆ ในวัดชนบท ตนเองรู้สึกปลาบปลื้มในแทนพี่น้องชาวตำบลตะเคียนที่ได้มาร่วมพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานซึ่งถือเป็นความมงคลในชีวิตอันหาที่สุดมิได้ จึงอยากให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตระหนักในความจงรักภักดี และร่วมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีทุกๆพระองค์สืบไป

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by  กะฉ่อน รายงาน