ข่าวสวทท.บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565 - kachon.com

สวทท.บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) พร้อมด้วย นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียน ,นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายก/ฝ่ายโทรทัศน์, นางรุ่งนภา ขาวเรือง กรรมการและฝ่ายเหรัญญิก,นายถวิล ปานศรี กรรมการ/ฝ่ายนโยบายและแผน,นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการและฝ่ายเลขาธิการ,นางสาวเมธ์วดี เรียววิไลสุข อนุกรรมการฯ และนางสาวกุลศยา เม่นแย้ม อนุกรรมการฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน