ข่าวสวทท. กสทช. อย. ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้สื่อ “ได้เงิน…ไม่ได้คดี จัดรายการดี มีโฆษณาทำได้อย่างไร” - kachon.com

สวทท. กสทช. อย. ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้สื่อ “ได้เงิน…ไม่ได้คดี จัดรายการดี มีโฆษณาทำได้อย่างไร”
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับ กสทช. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันให้ความรู้นักจัดรายการวิทยุเรื่อง กฏหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธิน7 (อารีย์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ ทั้งในระบบ ONSITE และ ONLINE ผ่านทาง ZOOM เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา

โดยมีผู้ดำเนินรายการและวิทยากรจากหน่วยงาน สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ กสทช. (อย.) ประกอบด้วย 1. คุณพรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. คุณตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. 3. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 4. คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ที่ปรึกษาสมาคมฯ พิธีกรผู้ดำเนินรายการ และ 5. ดร.ภญ.เมธ์วดี เรียววิไลสุข อนุกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการฯ ได้ให้ความรู้ด้านกฏหมายพร้อม ถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับผู้ร่วมสัมมนาในระบบ ONLINE ผ่านทาง ZOOM และ ONSITE ในห้องประชุมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการโฆษณาสินค้าในการออกอากาศทั้งภาพและเสียงไม่ให้เกินจริงเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้รับข้อมูล ซึ่งมี คุณผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ สื่อมวลชนฯ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งในระบบ ONSITE และ ONLINE เป็นจำนวนมาก

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน รายงาน