ข่าวแม็คโคร บูรณาการภาครัฐ ขับเคลื่อนความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน - kachon.com

แม็คโคร บูรณาการภาครัฐ ขับเคลื่อนความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพบริษัทสยามแม็คโครจำกัด มหาชน รับประกาศนียบัตรจากท่านพิศาล พงศาพิชณ์ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผ่านมาตรฐานการตรวจรับรองระบบและสินค้าเกษตรด้านความปลอดภัย เป็นการตรวจเพิ่มเติมจากปกติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

ปัจจุบัน ทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐแบบบูรณาการในการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำที่แม็คโครสาขา พร้อมระบบตามสอบย้อนกลับ เพื่อยืนยันด้านความปลอดภัยจากโควิด ในกลุ่มสินค้าเนื้อสัตว์ ประมง นับเป็นผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งรายแรกในไทยที่ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยจากโควิดโดยยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภาครัฐ)และต่อยอดกลุ่มผักและผลไม้ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมจากการทำงานที่เข้มงวดกับทางคู่ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายที่แม็คโครมีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน