ข่าวผอ.ประยุทธฯ ปรับลุค! จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ฯ จาก On-Ground สู่ On-air - Online เริ่ม 26 ส.ค.64 นี้ - kachon.com

ผอ.ประยุทธฯ ปรับลุค! จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ฯ จาก On-Ground สู่ On-air - Online เริ่ม 26 ส.ค.64 นี้
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในระลอกใหม่ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมได้ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นมา การระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในระลอกนี้ทำให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กระจายไปหลายจังหวัดคาดว่าการระบาดในครั้งนี้คงไม่หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนรอบแรก ก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนชาวไทยอีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านและการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม เพื่อให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยพัฒนายิ่งขึ้นในวิกฤตโรคระบาดนี้

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมจัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์จากOn-Ground สู่ On-air-Online สู้! โควิด เน้นดูห่างๆ อย่างห่วงๆ งดเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน และการเข้าถึง หนังสืออย่างง่าย กับการเรียนรู้หลากมิติที่จะพาคุณโลดแล่นไปกับตัวหนังสือที่มากกว่าห้องสมุดธรรมดากับ นิยาม “ห้องสมุดมีชีวิต”

สำหรับกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย On-air-Online ประเดิมกิจกรรมฯ แรก!! ปลายเดือนสิงหาคม 2564 มีดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 64 หัวข้อ “สุข..อย่างไร ในยุคโควิด” โดย พระมหาบัญัญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง วิทยากรบรรยายธรรม

วันจันทร์ที่ 30 ส.ค.64 หัวข้อ มรดกภูมิปัญญา “สมุนไพรไทย” ต้านโควิด โดย ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยากรบรรยาย

ห้ามพลาด!! กับกิจกรรม สุดปัง! ปลายเดือน ส.ค.64 นี้ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชมฟรี! ที่บ้านปลอดภัยได้ความรู้ ท่านสามารถรับชมรับฟังออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ได้ที่... FanPage ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม/สพร.กศน. กระทรวงศึกษาธิการ และรับชมย้อนหลังได้ใน You Tube และ TikTok สอบถาม โทร. 0 228 2 4412,08 3703 0115,08 1381 4120 ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัน

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน