ข่าวกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพและสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ม.ป.ช. ม.ว.ม. ว.ป.ร.๓ - kachon.com

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพและสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ม.ป.ช. ม.ว.ม. ว.ป.ร.๓
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย(จ.ม.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก(บ.ช.) พระชันษา ๙๗ ปี กราบถวายบังคมลาถึงแก่ชีพิตักษัย เนื่องจากพระบัปผาสะ(ปอด)อักเสบ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (ว.ป.ร.๓) โกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคม และรับพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

หาก นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงทราบด้วยญาณวิถี จักต้องปีติซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร และครอบครัว ในนามสมาชิกราชสกุลชยางกูร

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพและสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ม.ป.ช. ม.ว.ม. ว.ป.ร.๓ ณ ศาลา ๒ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระศพ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพ

เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์

 

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน

พระราชทานพระศพ

- พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์

- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

- พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระแล้วรับพระราชทานฉัน

เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีบรรจุพระศพ

 

สำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด