ข่าวหนึ่งในตัวอย่างน้ำใจคนไทยในยามวิกฤต.. ร่วมทุนซื้อหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ - kachon.com

หนึ่งในตัวอย่างน้ำใจคนไทยในยามวิกฤต.. ร่วมทุนซื้อหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิต-19 ระบาด สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า แต่น้ำใจคนไทยก็มีอยู่อย่างต่อเนื่อง หลายคนลุกขึ้นมาเป็นจิตอาสา หรือคนที่พอมี ก็จะเจียดปัจจัยช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้

อีกตัวอย่างอันดีงามของน้ำใจคนไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุน ซื้อหน้ากากหน้าอนามัยสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 10,450 ชิ้น (209 กล่อง) มูลค่า 12,331 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งมีรายชื่อผู้ร่วมบุญดังนี้

1.คุณเทอดศักดิ์ จันทราภิรมย์ 2. คุณสินี ลาภมหานนท์ 3. คุณชนก การดี 4. คุณนภัสสร รัตนบริรักษ์ 5. คุณกมลธร มุขยวงศา 6. คุณอารี จันทรวงศ์ไพศาล 7. คุณ Puk Hull 8. คุณปฏิมา เริงเกษตรกิจ 9. คุณแม่ทองคำ เธียรสวน 10. คุณสุภาวดี อ่อนสำลี 11. คุณกรดนัย อาศิรวาท 12. คุณยุพา ธนาภรณ์ชินพงษ์ 13. ครอบครัวน้องมิก 14. คุณภานิชา แสงแก้ว 15. คุณมยุรินทร์ อัศวชูเกียรติ 16. คุณอัญญา วสุนธราพร17. คุณธิดา เธียรสวน 18. คุณประภารัตน์ ริมปิรังสี 19. นอ. ประยูร และคุณคมขำ ริมปิรังสี 20. คุณธนเดช อยู่จรรยา 21. คุณสุชาติ ไกรวิจิตร 22. คุณวาสนา เรืองศรี และครอบครัว 23. คุณละออง เกตุหอม 24. คุณนภษร สปราเทอร์25. คุณพนัส เทียรศิริ (เม่น มหาชัย) 26. คุณไพโรจน์ มีกรงาม 27. ด.ญ. ชญาณ์นันท์ จันทราภิรมย์

ทั้งนี้ คุณเทอดศักดิ์ จันทราภิรมย์ พร้อมด้วย คุณ พนัส เทียนศิริ (อาจารย์ เม่น มหาชัย) ด.ญ. ชญาณ์นันท์ จันทราภิรมย์ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียน สว.2 ชั้น ม3/8 ซึ่งร่วมบริจาคเงิน และเป็นตัวแทนในการส่งมอบหน้ากากหน้ามัยให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ครั้งนี้ กล่าวขอขอบคุณทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญ ในครั้งนี้ มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดี นำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายและพ้นภัยอันตรายทั้งปวง คิดจะทำการสิ่งใด ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ ด้วยเทอญ

 

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน