ข่าว“พรหมชีวา” เดินหน้าสำรวจผลการเติบโตข้าวในนาแปลงใหญ่ จากเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย - kachon.com

“พรหมชีวา” เดินหน้าสำรวจผลการเติบโตข้าวในนาแปลงใหญ่ จากเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันนี้ 30 เม.ย.2564 เวลา 13.30 น.คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานที่ปรึกษา และ ประธานบริหาร บริษัทพรหมชีวาจำกัด พร้อมด้วย คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการบริษัทพรหมชีวาจำกัด ร่วมเดินทางลงพื้นที่แปลงนาสาธิต เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 22 ไร่ ในโครงการข้าวหอมคืนถิ่น เตือนใจไทย (ภาคกลาง หรือ อโยธยา) ตามแนวทางพระราชดำริ ที่บ้านคลองบางเลน หมู่12 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมี คุณวิชาญ ทองดอนโต เลขาธิการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ในฐานะ ผู้จัดการแปลงนาสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ และ คุณสมชาย แจ่มนิยม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่12 ซึ่งเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตรสาธิต ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงความคืบหน้าการทำแปลงนาสาธิตแห่งนี้ เพื่อบริษัทพรหมชีวาจำกัด ได้ดำเนินการผลักดันให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรกรรม และ หลักภาคปฏิบัติตามวิถีเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน

ซึ่งแปลงนาข้าวสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ตามหลักโครงการโคกหนองนาโมเดล ซึ่ง บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้นำมาต่อยอดสอดคล้องกับโครงการข้าวหอมคืนถิ่น เตือนใจไทย ภาคกลาง หรือ อโยธยา เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา เกษตรกรให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งได้ทำการเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษา อธิบดีกรมการข้าว, อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษา(ด้านโครงการพระราชดำริ) เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลนผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม และเกษตรอำเภอบางเลน โดยมีนายวิชาญ ทองดอนโต เลขานุการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และตัวแทนชาวนาจาก อ.บางเลน ร่วมงาน ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้มอบเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย ให้ไว้ที่แปลงนา เพื่อทำการหยอดข้าวให้เกษตรกร ชาวนาได้มีทักษะนำมาใช้เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

คุณวิชาญ ทองดอนโต เลขาธิการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้จัดการแปลงนาสาธิตเกษตรแปลงใหญ่แห่งนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัท พรหมชีวา จำกัด ที่เข้ามาทำแปลงนาสาธิตที่นี่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพชาวนา และผลักดันเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงราคาที่ดินที่สูงขึ้น ให้เกษตรกร และจากการใช้เครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยทดสอบการหยอดเมล็ดพันธ์ข้าวหอมปทุม1 ซึ่งได้เปิดโครงการวันที่ 9 เม.ย.และทดสอบจริงในวันที่ 14 เม.ย. จนถึงวันนี้รวมประมาณ 16 วัน ได้ทราบผลของการเติบโตของต้นข้าวนั้นเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก และคงต้องจับตาดูกันตอนเก็บเกี่ยวอีกครั้งว่าผลผลิตจะได้เกินอัตราที่ชาวนาเคยใช้วิธีเก่าๆ คือการดำนา การหว่านพันธ์ข้าวหรือไม่

ด้านคุณสมชาย แจ่มนิยม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่12 ในฐานะผู้ดูแลแปลงนาสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ กล่าวเสริมว่า หลังจากที่บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้มาทำแปลงนาสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยร่วมสนับสนุน ผลที่ออกมาในขณะนี้นับว่าเป็นที่พอใจอย่างมาก ซึ่งในแต่ละวันที่ผ่านมาที่ได้ทำการใช้เครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยหยอดเมล็ดพันธ์ข้าวปทุม1 ก็มีชาวนาให้ความสนใจเข้ามาสังเกตุการณ์อยู่เรื่อยๆ ซึ่งตนเองนั้นถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการใช้เครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยเพราะทำให้ประหยัดเมล็ดพันธ์กว่าเดิม และต้นข้าวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และในขณะนี้หลังจากผ่านมา 16 วัน ได้ฉีดยาคุมวัชพืช ไปสองครั้งและกำลังถึงขั้นตอนการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงและออกรวงสวยงาม

ส่วนคุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานที่ปรึกษาและประธานบริหาร บริษัท พรหมชีวา จำกัด กล่าวว่า วันนี้ตนเองพร้อมผู้บริหารบริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ลงมาตรวจดูความคืบหน้าการนำนาเกษตรแปลงใหญ่ ที่ทางบริษัทพรหมชีวา จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ได้ผลักดันที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ในภาคกลาง ให้เป็น Smart Famer ให้ชาวนาทุกท่านสามารถเอาชนะความยากจน และหลังจากนี้ บริษัทพรหมชีวา จำกัด จะเริ่มทำการตลาดในการซื้อขายล่วงหน้า หรือ Contact Farming เพื่อให้ผลผลิตของชาวนาและเกษตรกรนั้นสามารถทำราคาและขายออกได้โดยตรงกับผู้บริโภค ตนเองขอขอบคุณ คุณสมชาย แจ่มนิยม ที่ช่วยมาเป็นผู้ดูแลแปลงนาสาธิตแห่งนี้ ซึ่งแม้ขณะนี้จะเป็นห้วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด ยังคงเดินหน้าผลักดันช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ตนเองขอให้พี่น้องชาวเกษตรกร และคนไทยทุกท่านมีแรงใจ กำลังใจ ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน

คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้กล่าวว่า วันนี้ครบ 16 วันของการเริ่มทำนาแปลงสาธิต ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ ต้นข้าวนั้นออกมาเต็มพื้นที่ ทำให้ตนเองรู้สึกภูมิใจแทนพี่น้องชาวนาไทยทุกคนที่ได้นำเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยมาร่วมสาธิต ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนเมล็ดพันธ์ได้อย่างจริงจัง และต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ปุ๋ยชีวภาพ ทุกท่านจะได้เห็นการพัฒนาของต้นข้าวอย่างต่อเนื่อง จนถึงการเก็บเกี่ยวและเป็นที่น่ายินดีที่ต่อไปที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเอาชนะความยากจน สร้างอาชีพชาวนาให้มั่นคงต่อไป

นอกจากนี้ คุณสุขุม วงประสิทธิ และคุณเตือนใจ ขันติยู ได้ร่วมไหว้สักการะขอพรศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้คุ้มครองแปลงนาสาธิตแห่งนี้ให้เกิดผลสำเร็จในทุกด้านเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่พี่น้องชาวนา เกษตรกรทุกท่าน ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินชมแปลงนาสาธิตจำนวน 22 ไร่โดยรอบ เพื่อดูต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตอย่างงดงาม

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก