ข่าวหัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ พร้อม บอสใหญ่แห่งพรหมชีวา ร่วมประชุมประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลุกข้าว กรมการค้าภายใน - kachon.com

หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ พร้อม บอสใหญ่แห่งพรหมชีวา ร่วมประชุมประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลุกข้าว กรมการค้าภายใน
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันนี้ 22 มี.ค.2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายสุขุม วงศ์ประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ในฐานะหัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ / รักษาการ หัวหน้ากลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัทพรหมชีวาจำกัด พร้อมด้วย คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการบริษัทพรหมชีวาจำกัด เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมประชุมมากมาย อาทิ ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นายวิชัย ชิตวงศ์ นายธีร์วริศ พรพันธวิศ อุปนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทย

ด้านนายสุขุม วงศ์ประสิทธิ กล่าวว่า วันนี้ตนเองได้รับเชิญจากสมาคมสถาบันชาวนาไทย เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ในการประชุมดังกล่าว เนื่องด้วยตอนนี้ตนเองในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ บริษัทพรหมชีวา จำกัด และในฐานะหัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ ที่ดำเนินงานรอยต่อตาม ปณิธานของ ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีต นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของประเทศไทย อันได้แก่ 1. แก้ไขปัญหาความยากจน (ความเดือนร้อนของประชาชนทุกมิติรอบด้าน) 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก 8,000 ปี และให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3. ถวายความจงรักภักดีพระบรมราชจักรีวงษ์ 4.พัฒนาคนไทยให้มีอายุขัย 120-160 ปี ด้วยสมุนไพรไทยโอสถธรรม เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบ้านเมือง สู่ความมีสันติสุข มั่นคง ยั่งยืน โดยจะพัฒนาทั้ง 4 ภาค ตั้งแต่ ล้านนา (ภาคเหนือ) ศรีโคตรบูรณ์ (ภาคอีสาน) อโยธยา (ภาคกลาง) และ ลังกาสุกะ (ภาคใต้) ด้วยยึดหลักสำคัญ ที่ว่า “เพราะ...ประชาชนคือหัวใจ”

โดยในขณะนี้ ตนเอง และ นำโดยคุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการบริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ดำเนินการในเรื่องเกษตรกรรม ทั้งในด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา ให้เกิดมีมาตรฐานและรายได้อย่างมั่นคง รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี่ ในการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกร สามารถนำไปใช้ได้จริง ในราคาที่ถูกกว่า สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มากขึ้น อาทิเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย การทำตลาดนัดออนไลน์เตือนใจไทย ภายใต้โครงการอีสานเขียว 2 ที่ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ขานรับโดยการนำโครงการ ข้าวใหม่ปลามัน รับนโยบาย และแตกแขนงเป็นโครงการอื่นๆอีกมากมาย อาทิ ปลุกโกโก้แซมยาง ปลุกยางแซมโกโก้ และล่าสุดทางบริษัทพรหมชีวา จำกัด กำลังเร่งพัฒนาข้าวเปลือกสายพันธ์เตือนใจไทย ที่ทำให้ต้นทุนชาวนาถูกลง ดูแลง่ายขึ้น เพื่ออนาคตลูกหลานเกษตรกรชาวนาไทย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน