ข่าวพรหมชีวา จับมือสมาคมชาวนาไทย ร่วมลงนาม พัฒนามาตรฐานชาวนาไทย เดินหน้านโนบาย “โคก หนอง นาโมเดล” พร้อมมอบเครื่องหยอดข้าวต้นแบบ เตือนใจไทย - kachon.com

พรหมชีวา จับมือสมาคมชาวนาไทย ร่วมลงนาม พัฒนามาตรฐานชาวนาไทย เดินหน้านโนบาย “โคก หนอง นาโมเดล” พร้อมมอบเครื่องหยอดข้าวต้นแบบ เตือนใจไทย
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงงาน บริษัท ไทยเอนดูแร็นซ์ จำกัด (ในเครือ บริษัท พรหมชีวา จำกัด) ถนนเลียบคลอง 13 หมู่ 9 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นับเป็นวาระครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างองค์กรของพี่น้องชาวนากับองค์กรเอกชน พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับพี่น้องชาวนาเกษตรกรไทย ระหว่างสมาคมสถาบันชาวนาไทย กับ บริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมลงพื้นที่เพื่อชมการทำนาบนแปลงสาธิตโดย “เครื่องหยอดข้าวต้นแบบ เตือนใจไทย” ในโครงการ “ข้าวใหม่ปลามัน” ตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห โดยมีผู้บริหารสมาคมชาวนาไทย ประชาชน ชาวนา ตอลอดจนผู้สื่อข่าวร่วมงานมากมาย

การลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้ เนื่องด้วย สมาคมสถาบันชาวนาไทย นำโดย นายวิชัย ชิตวงษ์ / นายธีร์วริศ พรพันธวิศ อุปนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทย นายวิชาญ ทองดอนโต เลขาธิการสมาคมฯ ได้ทำการลงนามเซ็นสัญญา MOU กับ บริษัท พรหมชีวา จำกัด โดยมี นายสุขุม วงประสิทธิ หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บริษัท พรหมชีวา จำกัด และ คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด โดยบริษัท พรหมชีวา นั้นเป็นองค์กรเอกชนที่มีปณิธานเพื่อพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทย ทั้งในด้านนวัตกรรม องค์ความรู้ ในการที่จะพัฒนาผลิภัณฑ์ข้าว ทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรสู่ตลาดสากล

โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชุม ที่กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทุกฝ่ายได้มีมติเห็นพ้องตรงกันในการที่จะผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกรไทย ตามแนวปณิธาน 4 ประการของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 อันได้แก่ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก 8,000 ปี และให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3.ถวายความจงรักภักดีพระบรมราชจักรีวงษ์ 4. พัฒนาคนไทยให้มีอายุขัย 120-160 ปี ด้วยโอสถธรรม ซึ่งปณิธานดังกล่าว กำเนิดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบ้านเมือง สู่ความสันติ มั่นคง ยั่งยืน ด้วยยึดหลักสำคัญที่ว่า “เพราะประชาชนคือหัวใจ”

“การเข้าร่วมลงนามกันในครั้งนี้ เป็นการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างองค์กรของพี่น้องชาวนากับองค์กรเอกชน ที่เป็นรูปธรรมอย่างมากที่สุด โดยน้อมนำต่อยอดศาสตร์พระราชารัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงยั่งยืน และน้อมปฏิบัติบูชาตามหลักคิดหลักปฏิบัติ จากแนวพระปฐมบรมราชโองการในรัชกาลที่ 10 ที่มอบไว้ให้แก่พสกนิกรชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ด้าน นายสุขุม วงประสิทธิ หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พรหมชีวา จำกัด กล่าวว่า บริษัท พรหมชีวา จำกัด นั้นมีความตั้งใจจริง ในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนและผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย ได้มีมาตรฐานด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น เพื่อการเดินหน้าเข้าสู่ความเป็น Smart Famer สอดรับนโยบาย โคก หนอง นาโมเดล ที่ภาครัฐกำลังพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

โดยทางคุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ผู้พัฒนา “เครื่องหยอดข้าวต้นแบบ เตือนใจไทย” ได้กล่าวถึงแนวทางนโยบายของบริษัทผ่านโครงการ “ข้าวใหม่ปลามัน” ซึ่งเป็นโครงการของภาคเอกชนที่เน้นแนวกรอบการทำงานตามนโยบาย “โคก หนอง นาโมเดล” ว่า

“ในฐานะองค์กรเอกชน เรายินดีอย่างที่สุด ที่ได้มีโอกาสมอบสิ่งดีๆ ให้กับพี่น้องชาวนาไทย เบื้องต้นเราได้มอบเครื่องหยอดข้าวต้นแบบ เตือนใจไทย ไว้ให้กับสมคมสถาบันชาวนาไทย และได้ร่วมกันริเริ่มขับเคลื่อนให้เกิดโครงการต่างๆ ไว้แล้ว อาทิ โครงการเครื่องหยดข้าว “เตือนใจไทย” นวัตกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน เดินตามศาสตร์พระราชา เศรฐกิจพอเพียง ช่วยลดต้นทุนให้กับชาวนาไทย / โครงการ “ข้าวใหม่ปลามัน” ต่อยอดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 เฉลิมพระเกียรติ ร.10

โครงการ “ตลาดนัดเตือนใจไทย วิสาหกิจชุมชน” / โครงการ “ธนาคารโคกระบือ” / โครงการ “พัฒนาฝึกอบรมให้ชาวนาเกษตรกรไทย เข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบ / โครงการ “กองทุนชาวนา (สถาบันชาวนาไทย)” โครงการมหาวิทยาลัย “อู่ข้าว อู่น้ำ” (มหาวิทยาลัย ชาวนาไทยแห่งสุวรรณภูมิ) หลักสูตรองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบครบวงจร โดยมีสื่อสร้างสรรค์แบบครบวงจรในการทำแผนพีอาร์ประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ “พืชเศรษฐกิจ” / สื่อวิทยุหลัก และ สื่อวิทยุกระจายเสียงทุกท้องถิ่นทุกพื้นที่ / สื่อออนไลน์ และ สื่อโซเชียลมีเดีย”

ซึ่งในตอนท้าย ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้มอบ เครื่องหยอดข้าวต้นแบบ เตือนใจไทย ให้กับสมาคมชาวนาไทย เพื่อนำไปใช้หรือพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวนา พร้อมทั้งยังมีการสาธิตเครื่องหยอดข้าวทั้งนาแห้งและนาตม โดยมี นายยงยุทธ หว่างปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ยินดีให้ใช้แปลงนาในพื้นที่ตำบลบึงคอไห ถนนเลียบคลอง 12 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน