ข่าวผู้ช่วยบิ๊กจิ๋ว รับเรื่องเร่งรัดบำเหน็จ อดีตพนักงานบำนาญการรถไฟฯ รวมกว่าหมื่นชีวิต ที่ค้างหลักหมื่นล้านบาท - kachon.com

ผู้ช่วยบิ๊กจิ๋ว รับเรื่องเร่งรัดบำเหน็จ อดีตพนักงานบำนาญการรถไฟฯ รวมกว่าหมื่นชีวิต ที่ค้างหลักหมื่นล้านบาท
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ณ ลานหน้าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายภุชงค์ ภาคธรรม อดีตผู้รับบำนาญหรือเงินสงเคราะห์รายเดือน การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้เป็นตัวแทนอดีตพนักงานการรถไฟฯ ที่ในวันนี้ได้เดินทางมารวมตัวกันกว่าร้อยชีวิต เพื่อยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพื่อเร่งรัดการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่ารวมถึงกว่าหมื่นล้านบาท โดยมี นายสุขุม วงประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม

นายสุขุม วงประสิทธิ กล่าวว่า กรณีความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ของอดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้รับบำนาญ กว่าสองหมื่นชีวิต เป็นประเด็นสืบเนื่องยาวนานถึงขั้นอดีตพนักงานการรถไฟฯ ผู้สูงอายุบางท่านล้มหายตายจากไปแล้วก็มี แต่ความเดือดร้อน ไม่เป็นธรรม ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งเมื่อสภาวะโควิด – 19 เข้ามาทำให้ชีวิตในบั้นปลายต้องยากลำบาก เพราะไม่สามารถได้สิทธิ์การช่วยเหลือใดๆ เลยจากโครงการของภาครัฐ เหตุเพราะเป็นพนักงานผู้รับบำนาญ ส่งผลให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตกอยู่ในภาวะยากลำบาก และเมื่อพยายามร้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของอดีตพนักงานการรถไฟฯ ทุกท่าน

ทางเลือกสุดท้ายคือการรวมตัวกันแล้วลุกขึ้นสู้ ซึ่งต่อสู้มาแล้วอย่างยาวนาน กระทั่งล่าสุดเห็นทางสว่างเข้าพึ่งขอความช่วยเหลือไปยังบิ๊กจิ๋ว พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ซึ่งท่านมีปณิธานในการคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 4 ประการ อันได้แก่ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก 8,000 ปี และให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3.ถวายความจงรักภักดีพระบรมราชจักรีวงษ์ 4. พัฒนาคนไทยให้มีอายุขัย 120-160 ปี ด้วยโอสถธรรม

ซึ่งการทำให้ผู้สูงอายุ อดีตพนักงานการรถไฟฯ ผู้รับบำนาญ กว่าสองหมื่นชีวิต ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพดังกล่าว จะช่วยทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน และสามารถมีอายุยืนและใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างสมควร เพราะพวกเขาเหล่านั้น ล้วนเป็นผู้ที่เคยทำคุณประโยชน์ รับใช้สนองงานแผ่นดิน จึงเป็นการไม่เป็นธรรม และไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่พวกเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ แม้กำลังเดินหน้าเข้าสู่วัยชรา ที่ควรจะได้พักผ่อน กินอิ่ม นอนหลับ ไม่ใช้ต้องมาดิ้นรนเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่อย่างนี้

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน