ข่าวผู้บริหารพรหมชีวา ร้อยพวงมาลัยดาวเรือง 1,000 พวง กราบสักการะ “ย่าโม” ท้าวสุรนารี เพื่อขอพรความสำเร็จ ผลักดันโครงการ “อีสานเขียว 2” - kachon.com

ผู้บริหารพรหมชีวา ร้อยพวงมาลัยดาวเรือง 1,000 พวง กราบสักการะ “ย่าโม” ท้าวสุรนารี เพื่อขอพรความสำเร็จ ผลักดันโครงการ “อีสานเขียว 2”
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

 

วันที่  6 ก.พ.2564 เวลา 10.00 น.นายสุขุม วงประสิทธิ หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พรหม ชีวา จำกัด  และ คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมคณะเดินทางกราบสักการะ “ย่าโม” ท้าวสรุนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมืองโคราช จังหวัดนครราชสีมา ก่อนเปิดเผยการผลักดันโครงการต่างๆให้กับชาวบ้านและพี่น้องเกษตรกร เพื่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงยั่งยืน ตามปณิธานของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 22

นายสุขุม วงประสิทธิ  กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีที่ทาง บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองจำนวน 1,000 พวง มากราบสัการะท้าวสุรนารี ซึ่ง “การเลือกใช้พวงมาลัยดอกดาวเรืองนั้น มีความหมายสื่อถึง เจตนาในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองสู่แผ่นดินอีสาน (ศรีโคตรบูรณ์) ซึ่งเมืองโคราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน การได้เข้ากราบสักการะขอพรกับ ย่าโม จึงถือเป็นวาระมงคลอันดียิ่ง ในการจะประกาศพร้อมผลักดันโครงการอีสานเขียว 2 ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้กลยุทธ์สำคัญผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรและชาวนาไทย เข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มรูปแบบ

ทางด้านคุณเตือนใจ ขันติยู กล่าวว่า บริษัท พรหมชีวา จำกัด มีความพร้อมในการจัดเตรียม นวัตกรรม องค์ความรู้ และสร้างกลไกทางการตลาด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่กว้างขวาง ผ่านหลากหลายโครงการที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น อาทิ โครงการศูนย์ปฏบัติการเตรียมความพร้อม สถานี (Center) สมุนไพรออแกนิคไทยสู่ตลาดสากล โครงการธนาคารโคกระบือ รับจำนำโคกระบือ เพื่อหาเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกร และ โครงการเครื่องหยอดข้าว (เครื่องปลูกข้าวด้วยเมล็ด) ที่สามารถทำให้พี่น้องชาวนามีรายได้เลี้ยงชีพ

ก่อนที่ เวลา ประมาณ 13.00 น. นายสุขุม วงประสิทธิ หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พรหม ชีวา จำกัด  และ คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมคณะ เดินทางมาที่ วัดสระบัวเกลื่อน ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อทำบุญและกราบนมัสการ พระครูปทุมธรรมานุโยค เจ้าคณะ ต.บ้านเกาะ และ เจ้าอาวาสวัดสระบัวเถื่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บริษัทพรหมชีวา จำกัด ในการดำเนินการผลักดันโครงการอีสานเขียว2

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน รายงาน