ข่าวนาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ได้รับอนุญาตเผยแพร่เพลง“รักแผ่นดินไทย” - kachon.com

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ได้รับอนุญาตเผยแพร่เพลง“รักแผ่นดินไทย”
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่ผลงานเพลงจาก นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย ผู้ประพันธ์ เพลง “รักแผ่นดินไทย” เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ปลูกฝังจิตสำนึกรักศรัทธาในสถาบันหลักและแผ่นดินไทย เมื่อวันที่ 2/2/2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นอีกบทเพลงน้ำดี ที่สมควรให้การสนับสนุนเผยแพร่สู่สาธารณะชน

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน