ข่าวครั้งแรก! ของการจัดผ้าป่าออนไลน์ จาก On Ground to Online ณ วังอัศวิน เพื่อสร้างวิหาร(โบสถ์) ถวาย สำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด - kachon.com

ครั้งแรก! ของการจัดผ้าป่าออนไลน์ จาก On Ground to Online ณ วังอัศวิน เพื่อสร้างวิหาร(โบสถ์) ถวาย สำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

พล.ร.อ.พัฒนะ อินทรบุญ พร้อมด้วย หม่อมอุ่นเรือน ธรรมเสน ประธานในพิธีทอดผ้าป่าออนไลน์ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร(โบสถ์) ถวายสำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทสุนทรธรรม(สาขาวัดป่าเครือวัลย์) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ในการจัดผ้าป่าออนไลน์ครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ วังอัศวิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.64 ที่ผ่านมา

พล.ร.อ.พัฒนะ เผยว่า ครั้งแรก! ของการจัดผ้าป่าออนไลน์ สืบเนื่องจากทางสำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทสุนทรธรรม(สาขาวัดป่าเครือวัลย์) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยคณะสงฆ์และคณะกรรมการได้มีมติในการรับสนองมติของมหาเถรสมาคมและประกาศของพระราชกำหนดในภาวะฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดงานผ้าป่าสามัคคีของสำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ ซึ่งมีกำหนดการเดิมในวันที่ 16-17 มกราคม 2564 นั้นต้องยกเลิกไป แต่เนื่องจากการดำเนินงานการจัดสร้างวิหาร(โบสถ์) ของสำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต โดยประธานดำเนินงานสายระยอง ประกอบด้วย คุณบุญศรี เล็กศิริ คุณวัลลภ คำแพง คุณพิสมัย อัครชาติ , ประธานฝ่ายฆารวาสสายร้อยเอ็ด อาทิ คุณพิริยะ อรุณดี ปลัดโพธิ์ชัย ร.ต.อ.เทพพิทักษ์ หงษ์แก้ว รอง สวป.สภโพธิ์ชัย หจก.โพธิ์ชัย101 ก่อสร้าง จำกัด คุณอำนวย อินทรวิชา ร้านโยษิตาพันธุ์ไม้ อ.หนองพอก และผู้แทนคณะกรรมการแต่ละสายบุญพร้อมใจกันร่วมดำเนินงานจัดผ้าป่าออนไลน์ขึ้นแทนการลงพื้นที่ โดยคณะเจ้าภาพ เจ้าตัว หรือสายบุญนั้นไม่ต้องขึ้นมาที่สำนักสงฆ์ฯ ก็ได้ สายบุญทั้งในและต่างประเทศสามารถร่วมทำบุญผ้าป่าออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อที่จะดำเนินตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมให้ได้นั้น ก็คือการที่จะร่วมบุญสร้างวิหาร(โบสถ์) ที่ตั้งใจกันไว้ สำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทสุนทรธรรม(สาขาวัดป่าเครือวัลย์) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ หากไม่ได้รับสายธารแห่งศรัทธาในครั้งนี้

สรุปผลการดำเนินงานผ้าป่าออนไลน์จากจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบุญโดยโอนฝากผ่านบัญชีพระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต ธ.กรุงเทพ สาขาขุขันธ์ เลขบัญชี 4090828817 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 73,718 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

ในนามคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต รวมทั้งคณะประธานดำเนินงานคณะกรรมการทุกท่าน ไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้สละทรัพย์ร่วมบุญผ้าป่าออนไลน์ครั้งนี้ได้ทั้งหมด นอกจากคำอนุโมทนาเป็นคำอวยพรให้ทุกท่านที่เป็นสายบุญทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น

ด้วยผลบุญของท่าน ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน ในการดำเนินชีวิต และขอให้ทุกท่านนั้น มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็ง และแข็งแรง และขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ให้ทุกท่านนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยพระพุทธคุณ ด้วยพระธรรมคุณ ด้วยพระสังฆคุณ และด้วยเนื้อนาบุญที่ทุกท่านนั้น ได้มั่นประพฤติปฏิบัติมา ณ โอกาสนี้ทุกท่านทุกคนถ้วนหน้าเทอญ

และเพื่อให้การดำเนินงานจัดสร้างพระวิหาร(โบสถ์) ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ คณะศิษยานุศิษย์ฯ ท่านใดที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหาร(โบสถ์)ครั้งนี้ ท่านสามารถร่วมบุญได้โดยโอนฝากผ่านบัญชีพระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต ธ.กรุงเทพ สาขาขุขันธ์ เลขบัญชี 4090828817 #สอบถามข้อมูลได้ที่ พระอาจารย์จันทร์ จันทโชโต โทร. 097- 348 - 2065 หรือฝ่ายประสานงาน ร.ต.อ.เทพพิทักษ์ หงษ์แก้ว รอง สวป.สภโพธิ์ชัย โทร. 064 454 8891 , นายจักกฤษณ์ ทองสิริประภา โทร. 089 - 683 - 5252 , นางสาวเจนกิจ นัดไธสง โทร. 085- 210 - 9531 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งใบอนุโมทนาให้ท่านต่อไป ขออนุโมทนามายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญผ้าป่าออนไลน์ในครั้งนี้

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน