ข่าวททบ 5 รายการคนไทยใต้ร่มราชัน ร่วมนำเสนอการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม(มีคลิป) - kachon.com

ททบ 5 รายการคนไทยใต้ร่มราชัน ร่วมนำเสนอการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม(มีคลิป)
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ททบ 5 รายการคนไทยใต้ร่มราชัน ร่วมนำเสนอการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม(มีคลิป)

สิทธิณีครีเอชั่น โดย ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ ร่วมกับพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณโดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้เห็นความงดงามของวัดวาอารามและโบราณสถาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) ได้ร่วมคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม สนองปณิธานของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต้องการให้วัดอรุณราชวรารามเป็นแห่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชิงอนุรักษ์ โดยการนำเสนอเรื่องราวความงดงามของวัดอรุณราชวราราม ผ่านทางสื่อแอฟพลิเคชั่นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แบบเสมือนจริง 360 องศา ทั้งภาพและคลิปโดยละเอียด ในชื่อแอฟ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก 

ซึ่งจะเป็นแอฟพลิเคชั่นที่นำเสนอความงดงามของวัดอรุณราชวราราม ในทุกมุม ทุกองศา ซึ่งสามารถทำให้ท่านผู้ชมเกิดความรู้และเห็นมุมต่างๆภายในวัดได้อย่างสมจริง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ(อิ๋งอิ๋ง) เจ้าแม่แห่งวงการโทรทัศน์ไทย ที่นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า ๓๐ ปี 

โดยทาง ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ(อิ๋งอิ๋ง) จะได้ร่วมนำเสนอการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดวาอาราม ผ่านทางรายการคนไทยใต้ร่มราชัน ออกอากาศทาง ททบ.๕ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยทั้ง คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) และ ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ(อิ๋งอิ๋ง) 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ต่างเห็นร่วมกันว่าในปัจจุบัน พวกเราห่างเหินจากการศึกษาประวัติศาสตร์ ทำให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง ขาดความรู้ในเรื่องราววัฒนธรรมไทย ที่มีรากฐานยาวนานมาหลายร้อยปี และขาดความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนา ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมจิตใจคนไทยให้โอบอ้อมอารีมีน้ำใจ 

ในวันนี้เพื่อทำหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชน และถือเป็นการทำหน้าที่ให้แก่แผ่นดิน จึงได้ร่วมใจกันนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความรักในประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านทางสื่อทุกสื่อที่สามารถจะร่วมทำได้ โดยความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยกัน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จึงหวังว่าการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม ของ คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) ผ่านทางแอฟพลิเคชั่น  แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน และผ่านทางรายการคนไทยใต้ร่มราชัน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความรักในแผ่นดิน รักในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยของพวกเรา 

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ไก่ ทิพย์จักร รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก