ข่าวจัดโครงการ"สรรค์สร้างไทย.. อนาคตไทย"คาราวานแรลลี่ความรู้-ผู้นำรุ่นใหม่-เทคโนโลยี่และท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค - kachon.com

จัดโครงการ"สรรค์สร้างไทย.. อนาคตไทย"คาราวานแรลลี่ความรู้-ผู้นำรุ่นใหม่-เทคโนโลยี่และท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.) จับมือนักวิชาการ-นักธุรกิจ ประชุมจัดโครงการ “สรรค์สร้างไทย.. อนาคตไทย”กิจกรรมคาราวานแรลลี่ลงท้องถิ่น ในปี 2564 พร้อมขับเคลื่อนเดินหน้าสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้เป็นความหวังของประเทศในยุคเทคโนโลยี่

วันที่ 23 พ.ย.63 นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Sangsan Instituteพร้อมนักวิชาการด้านกฎหมาย อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ม.รังสิต) ,ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ (นักวิชาการด้านศาสนา), พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้”แกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์(Creativity Party) , ดร.วัลลภ ใหญ่ยิ่ง (นักวิชาการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,), อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชตานันท์ (นักวิชาการด้านสาธารณสุข), ดร.ปิยะวัส ชอบพระ (นักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง), ดร.สุรชัย เลี่ยมทอง (ประธานสถาบันเอดจิ้ง), คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์(นักธุรกิจด้านอาหาร) และคุณชนแดน พรหมเมศร์(นักธุรกิจสมุนไพร) พร้อมด้วย อ.สุพัฒก์ ชุมช่วย(นักวิชาการอิสระและGTO) ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกับเครือข่ายรวมพลังทำดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมคาราวานลงท้องถิ่นในปีหน้า ในโครงการที่ชื่อว่า “สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังของนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้คนหลากหลายสาอาชีพลงไปทำกิจกรรมในท้องถิ่น พร้อมกับเปิดรับฟังข้อมูลของเครือข่ายสถาบันฯในต่างจังหวัดที่จะรวมกันสร้างตัวแทนของผู้นำรุ่นใหม่ในทุกภาคโดยรูปแบบจะเป็นการจัดคาราวานแรลลี่ ควบคู่ขนานไปกับเวทีเสวนาความรู้ด้านกฎหมายและเทคโนโลยี่ไปพร้อมกัน

อาจารย์ นิดาวรรณ เพราะสุนทร(ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต)และในฐานะกรรมการ “โครงการสรรค์สร้างไทย อนาคตไทย” กล่าวว่ากิจกรรมนี้นอกจากเป็นการรวมแรงร่วมใจกันหลาย ๆฝ่ายแล้วยังได้ความรู้ควบคู่ไปกับกิจกรรม ในยุคเทคโนโลยี่ทุกวันนี้เราสามารถจะเรียนรู้กฎหมายทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ เหมือนที่ม.รังสิต เรียนอยู่ที่บ้านพอสอบถึงจะมามหาวิทยาลัย วันนี้เราได้สร้างเครือข่ายและสถาบันฯเป็นตัวขับเคลื่อน และยังมีแกนนำผู้ก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์ ที่มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมมือกันอย่างเต็มที่

ทางด้าน ดร.วัลลภ ใหญ่ยิ่ง (นักวิชาการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)ที่เคยเป็นผู้บรรยายให้อสม. กล่าวว่าในฐานะที่เป็นกรรมการสถาบันฯและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคฯ กล่าวว่ากิจกรรมโครงการสรรค์สร้างไทย อนาคตไทย ครั้งนี้เป็นการจัดกรรมการที่ลงไปในพื้นและจะกระจายออกไปในหลาย ๆ พื้นที่ในอนาคตเป็นการรวมพลังของผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่การทำประโยชน์ เพื่อสังคมและการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ไปด้วยในตัว

พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้” ที่ปรึกษาสถาบันฯและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์ กล่าวว่าเราได้นักวิชาการที่หลากหลายจริง ๆ แม้กระทั่ง ดร.ปิยะวัส ชอบพระ (นักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง) ก็จะมาช่วยทางด้านสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดกับท้องถิ่นเอาความรู้ด้านเกษตรกรรม ในการจะสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรมาทำให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนให้เกิดรายได้ในหลายมิติ กิจกรรมสรรค์สร้างไทย อนาคตไทย จึงได้ทั้งความรู้และการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยในตัว

คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์ (นักธุรกิจด้านอาหาร) กล่าวว่าดีใจที่มีส่วนได้ร่วมกิจกรรมโครงการฯดี ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในฐานะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสถาบันฯมาตั้งแต่ต้นเห็นด้วยการมีแนวคิดในการมีนโยบายสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและมีภาวะผู้นำตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ อย่างต้นเองก็มีคุณศรีเวียง ไตรธีระประภาส รุ่นพี่มาร่วมเป็นจิตอาสากับโครงการฯด้วยเหมือนกัน

สำหรับรายนามคณะกรรมการโครงการสรรค์สร้างไทย ...อนาคตไทย ยังประกอบด้วย Prof.อิน นฤหล้า(อดีตคณะบดีบริหารธุรกิจเอแบค) Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์,Prof.สก็อต บัดเล่ย์, ดร.แสวง วิทยพิทักษ์(อาจารย์ป.เอก ม.ราชภัฎจอมบึง) ดร.โชค ชัลวาลย์ (นักธุรกิจ-ศิลปิน) ,คุณอิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล(ที่ปรึกษาบ.ผลไม้ส่งออกฯบ.ไรซิง จก.) คุณเกียรติพงษ์ พิณทอง(หมอเปี๊ยก-ธุรกิจส่วนตัว), อ.ดนัย หริพัฒน์กุล (อาจารย์ครูมวยไทย), คุณสมบูรณ์ แสงสว่าง ประธานชุมชนฯ, นายพงษ์วุฒิ ไตรธีระประภาศ(ธุรกิจส่วนตัว),คุณอำนวย โกวิทธรรมกรณ์(นักธุรกิจ), อ.สุพจน์ สะแกงาม(นักวิชาการอิสระกสิกรรม)

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน