ข่าวThe Boss90:The Ultimate Leader - kachon.com

The Boss90:The Ultimate Leader
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

สมาชิก Boss90 สัมมนาร่วมกับผู้นำภาคสังคมจากหลายภาคส่วน จัดสัมมนาในหัวข้อ “ผู้นำยุคใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน The Leadership for New Era… Great Reform” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเปิดมุมมองในการทำธุรกิจและการรับผิดชอบ ต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งมี ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และ รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ที่ Marriott Executive Apartment สุขุมวิท 24 กรุงเทพ เมื่อวันก่อน

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน