ข่าวอัญเชิญพันธุ์ไม้มงคลปลูกในสวนสันติภาพ ม.มหาจุฬาฯ - kachon.com

อัญเชิญพันธุ์ไม้มงคลปลูกในสวนสันติภาพ ม.มหาจุฬาฯ
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่หอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมจร เป็นประธานเปิดงาน ปลูกเปลี่ยนโลก ตามโครงการสร้างสวนสันติภาพ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระราชปริยัติกวี กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ร่วมกับหลักสูตรครูสติ วิทยากรต้นแบบสันติภาพ และทูตสันติภาพ จัดโครงการนี้เพื่อพัฒนามจร ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ด้านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวว่า ได้อัญเชิญพันธุ์ไม้จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก มาปลูกที่สวนสันติภาพ คือ 1.ต้นอชปาลนิโครธ เป็นต้นไม้ที่สิทธัตถะโพธิสัตว์นั่งพักปฏิบัติธรรมหลังจากเสด็จลงมาจากดงคสิริ อันเป็นสถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยา โดยมีนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสให้พระองค์ได้ฉันใต้ต้นอชปาลนิโคร 2.ต้นอโศกอินเดีย เป็นต้นไม้ที่ปลูกระหว่างทางเดินเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา ทั้งนี้สวนสันติภาพ มจร. เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่พระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการสวนสันติภาพได้ที่บัญชี โครงการสวนสันติภาพ ธ.กรุงไทย สาขาท่าเตียน 026-0-26376-1 สอบถามโทร.092-9274799, 098-2810837

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน