ข่าวพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีฉลองตราตั้งวัด-เจ้าอาวาสวัดสิริบุญญาราม - kachon.com

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีฉลองตราตั้งวัด-เจ้าอาวาสวัดสิริบุญญาราม
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีฉลองตราตั้งวัด-เจ้าอาวาสวัดสิริบุญญาราม

วันที่ ๗ มีนาคม๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีฉลองตราตั้งวัด-เจ้าอาวาสวัดสิริบุญญาราม โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโมลี(สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ เป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถา และพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานสงฆ์มหาสารคามต้อนรับ มีพระมหาเถระ พุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก นำมาซึ่งความปีติบุญเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน