ข่าวเกษตร5G กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก - kachon.com

เกษตร5G กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เกษตร5G กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก

อิ๋งอิ๋งลุยงานสนับสนุนการเกษตร 5 G นอกจากจะเป็นเจ้าแม่แห่งรายการท่องเที่ยวแล้ว อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) ยังผลิตผลงานสนับสนุนการเกษตรแบบ 5G โดยร่วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก ในการผลิตรายการทางการเกษตรแบบ 5G ซึ่งเน้นเรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ เน้นการใช้สารอินทรีย์ เน้นการใช้ไส้เดือนฝอยในการกำจัดศัตรูพืชไม่ใช้ยาฆ่าแมลง การให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้แบคทีเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืชโดยไม่มีอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ทางอิ๋งอิ๋ง (ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) ให้ความเห็นว่า ภาคการเกษตรคือรากเหง้าที่แท้จริงของสังคมไทยและประเทศไทยจะเป็นครัวโลกได้ก็ต้องมาจากพื้นฐานทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนสะอาดและปลอดภัย และการเกษตรนี่เองก็ยังเป็นฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียงอันจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวตลอดจนประเทศชาติอย่างยั่งยืนได้

ในปี 2563 จึงได้ผลิตช่วงเกษตร 5G โดยปุ่ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกลงในรายการคนไทยใต้ร่มราชัน ซึ่งออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 15.30-16.00 ทั้งนี้ภายในรายการยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆมากมาย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ไก่ ทิพย์จักร รายงาน