ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 ณ ชุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช - kachon.com

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 ณ ชุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 ณ ชุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และครอบครัว คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดรูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณพระประธานพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาส ฯ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก

เสด็จ ฯ ไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงคมจากนั้น เวลา 18.00น. เสด็จพระดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีนายลั่ว ชู่ กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก

นายหาน เหมย หลิน ศิลปินแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ นายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีแดง เฝ้า ฯ รับเสด็จต่อมา กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ทอดพระเนตรการแสดง การแสดงชุดเทวะยินดีปีชวดชู่เหนียน การแสดงเชิดหุ่นคนผ่านการแสดงนาฏยร่วมสมัยและศิลปะไทยหนังใหญ่ และภาพวาดจิตรกรรมของไทย ครั้นจบการแสดงแล้ว เสด็จ ฯ ไปยังแท่นทรงวางหนูทองคำบนถังข้าวสารเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก

ประทับรถรางไปยังเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวร กวนอิม. ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของหน่วยไตเทียมอัจฉริยะต่อมา ประทับรถรางไปยังวัดชัยภูมิการาม เขตสัมพันธ์วงศ์ นายเหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและภริยา พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดชัยภูมิการาม เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในการนี้ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงกวนข้าวทิพย์เพื่อแจกเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร และทอดพระเนตรนิทรรศการพิธีกวนข้าวทิพย์ตามประเพณีคณะอนัมนิกาย ซึ่งแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 9 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก

ถือเป็นงานมหามงคลที่คนไทยเชื้อสายไทยเวียดนาม เชื้อสายจีนให้ความสำคัญ อันมีส่วนประกอบหลักคือ ข้าวเหนียว พุทราจีน ถั่วแดง แปะก้วย และธัญพืชนำมาต้มผสมกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้น กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนพระปริยัติธรรมในสงฆ์คณะสงฆ์อนัมนิกายทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงจุดเทียนมหามงคล. เทียนเอกในพิธีสวดดาวนพเคราะห์ ทรงคม เสด็จประทับรถรางไปยังวัดมังกรกมลาวาส เสด็จ ฯ ไปทรงวางพวงมาลัยสักการะพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ทรงคม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก

เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้าย ที่นั่งบูชาพระประธานพระอุโบสถทรงคม ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นป้ายอนุสรณ์สมโภชปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดมังกรกมลาวาส เสด็จ ฯ ไปยังวิหารเทพเจ้าประจำวัด ทรงวางพวงมาลัย จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สถานีวัดมังกร ประทับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีวัดมังกรไปยังสถานีสามย่าน แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ.                  

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เอกชัย(กอล์ฟ) รายงาน/ภาพข่าว

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก