ข่าวโครงการร่วมแบ่งปันสิ่งของ ครั้งที่ 4 - kachon.com

โครงการร่วมแบ่งปันสิ่งของ ครั้งที่ 4
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดกิจกรรม “โครงการร่วมแบ่งปันสิ่งของ ครั้งที่ 4” โดยรวบรวม เครื่องอุปโภคและบริโภคจากพนักงานของโรงแรมฯ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่อไป โดยมี คุณเมลดา ดอนทรา ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม และพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมส่งมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์รับบริจาคของมูลนิธิฯ

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน