ข่าวโรงพยาบาล ปริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ จัดสัมมนา - kachon.com

โรงพยาบาล ปริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ จัดสัมมนา
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

โลกในยุคเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าทางด้าน นวัตกรรมทำให้วงการแพทย์ต้องคำนึงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อมาตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพ

น.พ.สถาพร จินารัตน์ ผอ.สถาบันลีโนเวียและบอร์ดออฟอเมริกัน ได้ร่วมกับ ร.พ.ปริ้นซ์สุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด และคณะแพทย์จากต่างประเทศมาสัมมนา และบรรยายถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพ-เลเซอร์-สปอตซายด์ เพื่อให้บรรดาแพทย์ในไทย และมาจากต่างประเทศอีก 3 ประเทศ คือมาเลเซีย สิงคโปร์ และ พม่า ได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าในวงการแพทย์ ที่นับวันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในวงการแพทย์สมัยใหม่เกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือด้านเลเซอร์ เครื่องมือทางด้านสปอร์ตซายด์ ซึ่งทุกวงการทุกวันนี้ต้องการความทันสมัยของนวัตกรรมสุขภาพ วงการกีฬาก็เป็นอีกวงการหนึ่งที่นักกีฬาดังๆของโลกในทุกประเทศต้องพึ่งพานวตกรรมทางด้านนี้ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดูดีต่อสถานะเมื่อยามที่ออกต่อหน้าสื่อ

การบรรยายครั้งนี้ นำโดยคุณหมอสถาพร แห่งลีโนเวีย กับ ร.พ.ปริ้นซ์สุวรรณภูมิ ที่ช่วยตอบโจทย์ในทุกสังคมและสปอตซายด์ได้ทั้งสุขภาพและความงามไปพร้อมกัน

งานนี้มี อ.สมชาย พหุลรัตน์ ประธาน TCN นักวิชาการด้านสุขภาพ ,นพ.พงษ์เทพ พรมดี,พญ.พิมพ์ลักษณ์ หลินศุวนนท์, พญ.ปัณณ์ โภคินอัศววงศ์ ,นพ.องอาจ อมรกุล และ นพ.กิตติพงศ์ พงศ์แพทย์พิพัฒน์มาร่วมงาน

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน