ข่าวคณะสงฆ์แขวงบางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ทาสี จุดแรกที่ วัดวัดทุ่งศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี(มีคลิป) - kachon.com

คณะสงฆ์แขวงบางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ทาสี จุดแรกที่ วัดวัดทุ่งศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี(มีคลิป)
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

คณะสงฆ์แขวงบางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ทาสี จุดแรกที่ วัดวัดทุ่งศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี(มีคลิป)

คณะสงฆ์แขวงบางแวก โดยการนำ พระเดชพระคุณ ท่านพระครูธีรธรรมานันท์(ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท) เจ้าคณะแขวงบางแวก เจ้าอาวาสวัดบางแวก หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม-ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยการนำของ ป๋าชู วัดเศวต(บัญชา ปานนิวัฒน์) หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ร่วมออกเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือดูแล ซ่อมแซม และทาสี วัด บ้าน โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเสียหายอย่างมากจากภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งคณะของเราได้เดินทางมาถึงจุดแรกเพื่อปฏิบัติภารกิจที่พวกเราตั้งใจไว้ให้สําเร็จลุล่วง ด้วยการช่วยเหลือดูแล ซ่อมแซม และทาสี วัด บ้าน โรงเรียน คือที่ วัดทุ่งศรีเจริญ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

และไม่รอช้าด้วยการนำทัพของ พระเดชพระคุณ ท่านพระครูธีรธรรมานันท์(ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท) เจ้าคณะแขวงบางแวก เจ้าอาวาสวัดบางแวก และ ป๋าชู วัดเศวต(บัญชา ปานนิวัฒน์) หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ได้ลงมือล้างพื้นและผนังพร้อมขัดโป้ซ่อมสีเสนาสนะของวัดทุ่งศรีเจริญอย่างแข็งขัน และพรุ่งนี้จะแบ่งทีมกระจายออกไปซ่อมแซม วัด บ้าน โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ทั่วตามที่วางแผนไว้ ความคืบหน้าในการสร้างความดีในครั้งนี้ หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมจะได้รายงานให้ท่านผู้ชมทราบเป็นระยะจนเสร็จสิ้นภาระกิจ

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน