ข่าวTOT และ Feels ร่วมลงนามสัญญาการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน - kachon.com

TOT และ Feels ร่วมลงนามสัญญาการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย พร้อมด้วยคณะบริหาร ได้ร่วมลงนามในสัญญาการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน กับบริษัท ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายพจน์ โชคชัยอาชา ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยการลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการตกลงทำธุรกิจร่วมกันในกรอบระยะเวลา 5 ปี

โดยบริษัท ฟีลเทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง สำหรับการให้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน (MVNO และ MVNA) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในชื่อสัญญาณ Feels บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz โดยใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน