ข่าวพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปล่อยขวนคาราวานรถเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - kachon.com

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปล่อยขวนคาราวานรถเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปล่อยขวนคาราวานรถเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปล่อยขวนคาราวานรถเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และคณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม ออกเดินทางไปวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อไป

หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน