ข่าวเปิดตัว Limited Box set สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต” สุดยอดสารคดีการจรรโลงพระพุทธศาสนาแห่งยุค - kachon.com

เปิดตัว Limited Box set สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต” สุดยอดสารคดีการจรรโลงพระพุทธศาสนาแห่งยุค
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน คณะผู้จัดทำสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต อันประกอบด้วย บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด โดยคุณชนินทร์ ชมะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณปกรณ์ พงศ์วราภา และกลุ่มสานธรรม โดยคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย , คุณลลิสา จงบารมี ได้จัดงานเปิดตัว Limited Box set สารคดีเรื่องนี้ขึ้น เพื่อเก็บเรื่องราวของชาวพุทธ 15 ประเทศ ที่เกิดจากการทำงานอย่างยาวนานของทีมงานผลิต และการลงทุนกว่า 30 ล้านบาท ในรูปแบบของ DVD และ Thumb drive โดยมี ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานยังมีการจัดเสวนา 2 เรื่อง คือ“ทำอย่างไรให้พระไตรปิฎกมีชีวิต” และ“การกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้า” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , คุณชินชาติ ติยะพรัญชัย กรรมการมูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ,พ.อ. (พิเศษ) สุรธัช บุนนาค รองประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล, ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ราชบัณฑิต ที่ปรึกษามูลนิธิพระไตรปิฎกสากล, รองศาสตราจารย์ ดวงใจ ทิวทอง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการออกเสียงสัชฌายะ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ศศี พงศ์สรายุทธ ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างสรรค์โน๊ตเสียงปาฬิ โดยผู้ดำเนินรายการ คือ คุณลักษณา จีระจันทร์ และคุณลักษณา จีระจันทร์ พร้อมทั้งมีการฉายภาพยนตร์สารคดีชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต ตอน “การกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้า”

สำหรับ Box set สารคดี ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต ในหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วย DVD 13 แผ่น ๆ ละ 1 ตอน 2 version (ไทย-อังกฤษ) รวมทั้ง Thumb drive ความจุ 64 GB บรรจุสารคดีเฉพาะภาษาไทยทั้ง 13 ตอน และไฟล์เสียงสวดจากพระไตรปิฎก ฉบับสัชฌายะ โน๊ตเสียงบาฬิ ที่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลมอบให้ ประกอบด้วย 1. บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย 2. บทสวดไตรสรณคมน์ 3. บทสวดมงคลสูตร 4. บทสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ซึ่งทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่องอย่างดีและสวยงาม น้ำหนัก 800 กรัม

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน  รายงาน