ข่าวไฮโซ“แอนนา ชุง”ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล - kachon.com

ไฮโซ“แอนนา ชุง”ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

โครงการเทิดพระเกียรติ รณรงค์ สนองคุณคืนถิ่นแผ่นดินแม่ สรรหา 65 ล้านความดี เพื่อเชิดชูเกียรติคนแห่งแผ่นดิน จัดมอบรางวัลผู้ที่ทำความดีจากทุกสาขา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. ห้องบุณยะจินดา 6 ชั้น 1 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี -รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา โดยมีไฮโซเจ้าแม่ศัลยกรรม “แอนนา ชุง”ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้คนไทย ภูมิใจในชาติ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสำคัญ และเทิดทูน ธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมความปรองดอง ของคนในชาติ โดยมี หม่อมหลวงจรัสพงษ์ จรูญโรจน์ เป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางกรรณิกา ปาลสุข ตันบุญเอก อดีตที่ปรึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประกอบด้วยคนมีชื่อเสียงจากทุกวงการ กว่า 100 ท่าน เช่น นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ , นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ , คุณแอนนา ชุง นักธุรกิจจิตอาสาและนักพัฒนาดีเด่น ,คุณธัญญลักษณ์ นันต๊ะรัตน์ เจ้าของ/ผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์ กาแฟเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง แบรนด์ มีสไตล์ ไทยแลนด์ , นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ , ดร.ประยูร ครองเทศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร , คณะผู้บริหารจากรายการ ฮอตไลน์ ไทยแลนด์ โดย ดร.สฤษฏเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ , ดร.วิชัย ปิยะวรรณวงศ์ , คุณมัลลิกา แสนภักดี

นอกจากนี้ในงาน คณะของ ส.ส.ปทุมธานี นายอนาวิล รัตนสถาพร ยังได้มอบรถวิลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้กับมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้พิการและยากไร้ต่อไปด้วย

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน