ข่าววช.จับมือ 7 หน่วยงาน เตรียมอบรมวิยากัญชาเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนได้ความรู้และนำไปประกอบอาชีพ - kachon.com

วช.จับมือ 7 หน่วยงาน เตรียมอบรมวิยากัญชาเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนได้ความรู้และนำไปประกอบอาชีพ
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

วันนี้ 10 พ.ค.62 เวลา 10.30 น.ที่ ห้องประชุม ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พลเอกเดชา ปุญญบาล ประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย ดร.ชยันต์พิสิฐ สมานสวน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย ดร.เอมอร เทียนอภิรักษ์ พร้อมตัวแทนภาคเอกชน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 7 หน่วยงาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนไทยจากกัญชา

ผศ.ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า สมาคมนักวิจัยฯ ได้ร่วมมือ กับภาคเอกชน ได้แก่ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย บริษัทจีโน มิกส์ ดกบอล จำกัด บริษัท โซเชียลลีด จำกัด และ บริษัท พีดีดับเบิ้ลยู คอเปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยและจัดองค์ความรู้ด้านกัญชาเพื่อการแพทย์และการบำบัดรักษา ในการวิจัยองค์ความรู้เริ่มตั้งแต่การเพาะปลุก การผลิต การนำไปใช้ รวมทั้งการบริหารจัดงานสร้างอาชีพให้คนไทย ซึ่งจะใช้ความสามารถเฉพาะด้าน ของทั้ง 7 หน่วยงาน จัดกระบวนการพัฒนาด้านการวิจัย รวมทั้งประสานกับองค์การต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้วิทยาการกัญชา มาเผยแพร่สามารถประกอบวิชาชีพ กิจการได้ในระดับโลก ต่อไป

ด้าน ดร.ชยันต์พิสิฐ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิทยากัญชาศึกษา ในระยะแรกนั้น จะจัดสัมมนาใหญ่ ในหัวข้อ ทอล์คกัญสนั่นเมือง 2 เพื่อระดมความคิดและความรู้จากผู้รู้จริงเชิงลึกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ยังมีโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร อบรมวิชาชีพ วิทยากัญชาเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา 4 เดือน ต่อ 1 รุ่น ทั้งภาคทฤษฏี และ ปฏิบัติ การศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสอันดี กับผู้สนใจในการก้าวสู่การประกอบอาชีพ ขณะนี้กัญชาอาจจะเป็นของต้องห้ามทางกฏหมายแต่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชนคนไทยเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน กัญชาสามารถรักษาโรคร้ายนานาชนิดได้ อาทิ มะเร็ง พาร์กินสัน ความดันโลหิต ฯลฯ

ส่วนงาน ทอล์คกัญสนั่นเมืองจะจัดในวันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. - 15.00 น.ที่ ห้องประชุม ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ค่าสมัครเข้าอบรม 800 บาท รับใบประกาศหลังเลิกงานดังกล่าว

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน