ข่าวโรงเรียนบางมดวิทยา โดย ผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง - kachon.com

โรงเรียนบางมดวิทยา โดย ผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

โรงเรียนบางมดวิทยา โดย ผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางมดวิทยา โดย ผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 750 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาจิต เจริญศีล สมาธิ และปัญญา

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน