ข่าว“ชมรมตะโกรายสัมพันธ์” 18 ปีแห่งการมุ่งมั่นทำความดี - kachon.com

“ชมรมตะโกรายสัมพันธ์” 18 ปีแห่งการมุ่งมั่นทำความดี
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ชมรมตะโกรายสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 โดยกลุ่มศิษย์เก่าที่เรียนจบจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบัน ร่วมมือกับกลุ่มเพื่อน ๆ และ ผู้มีจิตศรัทธา ในการเล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

ปัจจุบันชมรมฯ เดินทางทำประโยชน์เพื่อสังคมมาถึงปีที่ 18 ได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยความสัมพันธ์ของ พี่ เพื่อน น้อง ตามสโลแกนของชมรม "รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง" โดยมีปฏิทินการออกเดินทางเพื่อทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนในทุก ๆ เสาร์-อาทิตย์ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เรื่อยมา

และเพื่อการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกชมรมตะโกรายสัมพันธ์ ได้ไว้ใจให้ “คุณอดิศร พาภักดี” เป็นประธานชมรม “คุณมงคล ศิริดล” เป็นประธานที่ปรึกษาชมรม “คุณศุภชัย แพงน้อย” เป็นเลขาธิการชมรม “คุณสิทธิศักดิ์ ชนีวงศ์” เป็นเหรัญญิกชมรม “คุณสันติ ขาตรูประชีวิน” เป็นประชาสัมพันธ์ชมรมและดูแลกิจกรรมนันทนาการ “คุณสุเมธ เหมทานนท์”กรรมการฝ่ายสวัสดิการ และ “คุณพลรัฐ วิวิธวร” กรรมการฝ่ายดนตรีและกีฬาดูแลงานด้านความบันเทิงในการออกทำกิจกรรมของทุก ๆ ปี

โดย คุณศุภชัย แพงน้อย เลขาธิการของชมรม ได้ให้เผยเคล็ดลับในการเดินทางของชมรมตะโกรายสัมพันธ์มาอย่างยาวนานถึง 18 ปี ว่า "เพราะเราคือ พี่ เพื่อน น้อง ดังนั้นการทำงานร่วมกันเราให้เกียรติกันจึงทำให้ทุกคนมีความผูกพันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ยิ่งเราได้เห็นเยาวชนของชาติมีรอยยิ้ม มีความสุขในสิ่งที่ตะโกรายสัมพันธ์ได้มอบให้ เรายิ่งประทับใจ และ มีกำลังใจที่จะเดินหน้าทำกิจกรรมของชมรมตะโกรายสัมพันธ์ให้ดียิ่ง ๆ ขี้นไป ชมรมตะโกรายสัมพันธ์ไม่อิงการเมือง ไม่วิจารณ์การทำงานของกันและกัน เป้าหมายของเราคือทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จและทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มุ่งเน้นการให้ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ และ ผู้รับเต็มใจกับสิ่งที่เรามอบให้จริง ๆ นั่นคือสิ่งที่ตะโกรายสัมพันธ์ถือเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมมาโดยตลอด"

ชมรมตะโกรายสัมพันธ์ ได้ตั้งปณิธานไว้เมื่อเริ่มก่อตั้งว่า จะมุ่งหน้าสร้างกิจกรรมดี ๆ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในภาคอิสานให้ครบทุกจังหวัด โดยการมอบงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดสรรคุณสมบัติจากคณะกรรมการของชมรมเพื่อนำไปสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร หรือ ห้องประชุม หรือ ห้องสมุด โดยให้ทางโรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีการมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ถาดอาหาร อุปกรณ์การเรียน-การสอน ถาดอาหาร เลี้ยวอาหารกลางวัน และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบ พร้อมทั้งการเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับคณะครูและชาวบ้าน รวมถึงการสร้างความบันเทิงให้กับนักเรียนและครูด้วยการนำวงดนตรีของชมรมตะโกรายสัมพันธ์ออกไปสร้างความบันเทิงในการเดินทางไปทำกิจกรรมของทุก ๆ ปี

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมตะโกรายสัมพันธ์ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภาพถ่ายของกิจกรรมที่ผ่าน ๆ มาตลอด 17 ปีที่ผ่านมาได้บนเว็บไซต์ www.takorai.org หรือ บน เฟซบุ๊คแฟนเพจ "ตะโกรายสัมพันธ์" ชมรมตะโกรายสัมพันธ์นับได้ว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นได้อย่างครบองค์ประกอบ โดยมีการตั้งคณะทำงานของชมรมอย่างเป็นรูปธรรม และ มีสมาชิกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจำนวนมาก

มีคำขวัญของชมรม “รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง ( Brotherhood For Life )” มีเพลงประจำชมรม และ มีบทกลอนที่แต่งโดยคุณมงคล ศิริดล ประธานที่ปรึกษาของชมรม ได้อย่างสอดคล้องและสมดุลย์ ว่า “ตะโกรายสัมพันธ์ นั้นเพราะเพื่อน ตะโกราย คอยเตือนยังรักพี่ ตะโกราย สอนน้องสร้างสิ่งดี ตะโกราย สามัคคีและสัมพันธ์”

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน