ข่าวผอ.สพม.๑ เปิดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้ Welcome to Bangmod ๔.๐” - kachon.com

ผอ.สพม.๑ เปิดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้ Welcome to Bangmod ๔.๐”
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ผอ.สพม.๑ เปิดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้ Welcome to Bangmod ๔.๐”

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑(ผอ.สพม.๑) เป็นประธานเปิดงาน“เปิดโลกการเรียนรู้ Welcome to Bangmod ๔.๐”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก

พร้อมเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น ให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็น และรู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชน

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ จาก ๒๔ โรงเรียนที่ให้ความสนใจ และอยู่ในพื้นที่เขตบริการ การแข่งขันจาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของนักเรียน โดย ผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา กล่าวรายงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียน ณ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน